Naslov projekta

Status

Odobren

Zdravo starenje u prekograničnom regionu- HEAL

u toku

2023

Zajedno za kulturni turizam – Prekogranična saradnja za unapređenje socio-ekonomskog razvoja i očuvanje tradicionalnih rukotvorina

u toku

2023

Via Dinarica: Zelena staza iznad granica

u toku

2023

Jačanje pješačkog koridora u prekograničnoj oblasti Srbije i Bosne i Hercegovine (E-CrossPass)

u toku

2023

Usluge za novoosnovana start-up preduzeća – NESESER

u toku

2023

Servis sve-u-jednom za mlade poduzetnike i prekogranično partnerstvo

u toku

2023

Kreiranje i sprovođenje programa za odgovor na potrebe djece sa problemima u ponašanju

u toku

2023

Eko turizam u prekograničnom području Srbije-BiH – Posmatranje ptica preko granice

u toku

2023

Unapređenje kompetencija neformalnih njegovatelja i profesionalaca u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini

u toku

2023

Doživite rimsko naslijeđe na Drini i Savi – Put rimskih imperatora

u toku

2023

Novi lokaliteti za boravak na otvorenom u svrhu unapređenja kvaliteta turističkog proizvoda – Open Air Everywhere

u toku

2023

Stare željeznice u službi nove saradnje i novih iskustava

u toku

2023

Razvijanje ruralnog turizma kao osnove za budući održivi razvoj prekograničnog područja Srbije i Bosne i Hercegovine

u toku

2023

Zdravi i sigurni gastronomski proizvodi kao potencijal za zapošljavanje

zavšen

2021

Jačanje kapaciteta institucija zaštite i spašavanja

zavšen

2021

Poboljšanje zapošljivosti ljudi iz osetljivih grupa pružanjem novih znanja i veština

zavšen

2021

Unapređenje upravljanja sistemom zaštite od požara u prekograničnom području BiH i Srbije

zavšen

2021

Poboljšana spremnost za vanredne situacije i koordinirani odgovor u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine (CBC-IePCR)

zavšen

2021

Zajedno u obrazovanju za zapošljivost i zapošljavanje (3E)

zavšen

2021

Jačanje perspektiva zapošljavanja u sektoru za sport osoba sa poteškoćama – STEPin

zavšen

2021

Premošćavanje

zavšen

2021

Podrška uspostavljanju i unapređenju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju inovativnih lokalnih zajednica i novih preduzeća u prekograničnom području – SISTEM

zavšen

2021

ENHANCE – Podrška za unaprijeđenje konkurentnosti i zapošljavanja

zavšen

2021

Nula otpada

zavšen

2020

Uspostavljanje sistema održivog upravljanja kabastim otpadom na teritoriji gradova Užica i Tuzla- BWL

zavšen

2020

Unapređenje kapaciteta javnih službi za upravljanje otpadom u prekograničnom regionu

zavšen

2020

Očuvanje jedinstvenog biodiverziteta u području doline rijeke Drine

zavšen

2019

Unaprjeđenje upravljanja čvrstim otpadom

zavšen

2019

Unaprjeđenje upravljanja čvrstim otpadom u urbanim i ruralnim područjima Bajine Bašte, Višegrada i Han Pijeska

zavšen

2019

“Predgrađa recikliraju“ – uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle

zavšen

2019

Prekogranična mreža prirodnog naslijeđa – CBC Nature NET

zavšen

2019

Društvene integracija kroz parasport –Parainspired!

zavšen

2018

Novi život neolitskog naslijeđa u priznatim prirodnim područjima je od velikog značaja – NeoLIFE

zavšen

2018

Muzejske priče

zavšen

2018

Bijeli sport i zajedničko kulturno-istorijsko naslijeđe 19. vijeka kao turistička ponuda opština Rudo i Priboj

zavšen

2018

Sistem odbrane od poplava u pograničnom području Srbija-Bosna i Hercegovina

zavšen

2017

Hitan odgovor-SADA

zavšen

2016

Unapređivanje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju

zavšen

2014

Mladi-najznačajnija pokretačka snaga regiona

zavšen

2013

Unapredjenje procene postularnog statusa i statusa kičme-SpinLab

zavšen

2013

Prognozno izvještajni sistem u poljoprivredi prekograničnog regiona

zavšen

2013

Unapređenje konkurentosti malih i srednjih preduzeća i jačanje međunarodnih veza u metalskoj industriji-EUMETAL2

zavšen

2013

E – 761 Susretanja

zavšen

2013

Region bezbedne hrane

zavšen

2013

Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu I Tuzli

zavšen

2013

Pčelarstvo-aktivnost za budućnost

zavšen

2013

Razvoj i promocija zdravstvenog turizma u prekograničnom području Srbija-BiH (CROSS-SPA)

zavšen

2013

Ekološki prihvatljiv, novi, organski pristup poljoprivredi u prekograničnom području BIH i Srbije- ENO Agri

zavšen

2013

Međunarodni limski biatlon Priboj-Rudo (Setihovo) “Regata za sve”

zavšen

2013

Sa-Ša Podrška saradnji, inkluziji, obrazovanju i promociji romske kulture u BiH i Srbiji

zavšen

2013

Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama

zavšen

2013

Multimedja u školama – naša veza sa svijetom

zavšen

2012

Mudro korišćenje zajedničkih prirodnih resursa-put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija-BIH

zavšen

2012

Bjeljina i Bogatić-zajedno na putu energetske održivosti, kroz povećanje energetske efikasnosti i promocije obnovljivih izvora energije

zavšen

2012

Smanjenje otpadnih voda i zaštita životne sredine u opštinama Ub i Istočno Sarajevo

zavšen

2012

Zlatibor – Jahorina: Saradnja na magičan način

zavšen

2011

Razvoj tipičnih proizvoda u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini i u Zlatiborskom okrugu u Srbiji

zavšen

2011

Podrška razvoju ruralnih turističkih destinacija na planinama Rajac i Vranica

zavšen

2011

Most na Drini

zavšen

2010

Liderstvo mladih za društvenu koheziju i prekograničnu saradnju

zavšen

2010

Ekološki dvogled

zavšen

2010

UP.S.TREA.M.-unapređenje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju

zavšen

2010

Izgradnja kapaciteta za operacije tipa Leader u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine

zavšen

2010

Uvođenje održivih modela omladinskog preduzetništva kao podrška ekonomskom razvoju u Zapadnoj Srbiji i Istočnoj Bosni i Hercegovini

zavšen

2010

Novi odnosi u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine

zavšen

2010

Unaprijeđenje upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine

zavšen

2010

Balkan-kuća različitosti

zavšen

2010

Malina preko granice

zavšen

2010

Aktivna prekogranična razmjena mladih-Investicija za budućnost

zavšen

2010

Eko centar Prijepolje – Čajniče

zavšen

2010

Međunarodni limski biatlon Priboj – Rudo – Setihovo

zavšen

2010

Selektivno prikupljanje otpada

zavšen

2010

Podrška preduzetničkim aktivnostima mladih

zavšen

2010