PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv: Treći
Ugovor br. 48-00-162/2021-28-8 potpisan 7.4.2023.
Naziv projekta: Unapređenje kompetencija neformalnih njegovatelja i profesionalaca u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini
Specifični cilj Programa: SO 1.2. Podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije
Programski rezultat: R 1.2.1. Nove održive socijalne i zdravstvene usluge se razvijaju i/ili se postojeće unapređuju prekograničnom razmjenom, saradnjom i sinergijom, povećanjem efikasnosti u pružanju usluga i povećanjem broja korisnika usluga
Budžet projekta Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos:
€  176,114.38 €  149, 697.22.

85%

Korisnici sredstava: Vodeći aplikant Ko-aplikant
SRB

Centar za podršku i inkluziju HELPNET

BIH

Centar za socijalne inovacije Tuzla

SRB

Karitas Šabac

Područje realizacije: SRB: BiH:
Mačvanski okrug: Šabac, Bogatić, Vladimirci i Koceljeva Tuzlanski kanton: Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla and Živinice.
Ciljne grupe: 120 neformalnih njegovatelja

120 profesionalnih radnika iz oblasti socijalne zaštite

Datum početka i trajanje projekta: 1.05.2023, 12 mjeseci
Opšti cilj: Doprinijeti socijalnoj inkluziji neformalnih njegovatelja u sistem socijalne zaštite
Specifični cilj 1.  Obezbjeđivanje edukativne podrške neformalnim njegovateljima i profesionalnim radnicima iz oblasti socijalne zaštite

 

 

Očekivani rezultati: 1.1 Uspostavljen sistem održivih edukativnih usluga za neformalne njegovatelje

1.2 Povećani kapaciteti neformalnih njegovatelja i profesionalnih radnika u oblasti sistema socijalne zaštite u Mačvankom okrugu i Tuzlanskom kantonu.

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

 

0. Upravljanje projektom

1. Mapiranje osoba koje pružaju neformalnu njegu i osoba Kojima je takva njega potrebna 

2. Kreiranje sistema edukativne podrške za neformalne njegovatelje

2.1. Kreiranjee programa obuke za neformalne njegovatelje

2.2. Kreiranje treninga na daljinu za neformalne njegovatelje

3. Kreiranje edukativnih usluga za profesionalce iz oblasti socijalne zaštite

4. Organizacija okruglih stolova za zainteresovane strane

5. Implementacija osmišljenih trening programa za neformalne njegovatelje i profesionalce.

6. Eksterna evaluacija projekta

7. Kreiranje i implemetacija aktivnosti na obezbjeđivanju vidljivosti projekta