Mjera I.2 – Prekogranične inicijative namijenjene podsticanju razmjene ljudi i ideja u cilju unapređenja profesionalne i saradnje NVO sektora.

 

Naziv projekta:  Sa-Ša Podrška saradnji, inkluziji, obrazovanju i promociji romske kulture u BiH i Srbiji

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 155,052.17 € 131,639.29
Bosna i Hercegovina € 140,082.00 €  118,971.64
UKUPNO € 295,134.17 € 250,610.93

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Nacionalni savez Roma Srbije-Regionalna kancelarija Šabac

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini: Grad Sarajevo

 

Partneri: SERDA Sarajevo, Hilfswerk Austria International, Sarajevo

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Sabac, Bogatic, Koceljeva, Loznica
  • Bosna i Hercegovina: Sarajevo, Visoko, Kakanj, Kiseljak

Ciljne grupe projekta: Romske zajednice, šira javnost upoznata sa romskim zajednicama

 

Trajanje projekta: 29/04/2013 – 29/07/2014

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta: Podrška socijalnoj inkluziji romske populacije u prekograničnom regionu Bosne i Hercegovine i Srbije

Specifični ciljevi: Poboljšanje položaja romske manjine u prekograničnom području između BiH i Srbije kroz uspostavljanje prekogranične saradnje između NVO, kroz razmjenu iskustava u cilju pronalaženja zajedničkih rješenja za socijalne probleme, promovisanje romske kulture i tradicije, kao i   podizanje nivoa obrazovanja i informisanja romske populacije.

 

Aktivnosti i rezultati projekta

 

Projekat je podržao socijalno uključivanje romske populacije u društvene aktivnosti  u pograničnom području BiH i Srbije. Kroz projekat, partneri su nastojali da utiču na trenutno stanje  romske populacije sa ciljem smanjenja razlika između Roma i drugih građana. Osim toga, projekat je uticao na vitalne oblasti koje su od posebnog značaja za uključivanje u društvene tekovine, kao i na poboljšanje ekonomskog i socijalnog statusa Roma.

 

Više od 13.000 Roma iz Sarajeva, Visokog, Kiseljaka i okolnih mesta, kao i 10.000 Roma iz Šapca, Loznice, Bogatića i Koceljeve bilo je uključeno u projektne aktivnosti. Sve aktivnosti su ostvarene na osnovu učešća romske populacije u njima, kao što su: IT obuka za 125 učesnika, organizovano  je  6 radionica / terenskih posjeta sa ciljem da se informiše više od 700 Roma o temama važnim za njihovu zajednicu: put ka zaposljavanju, reproduktivno zdravlje, prerano rođenje i abortus, ljudska prava i rodna ravnopravnost, važnost uključivanja u obrazovane sisteme kao i važnost upisa u matične knjige. Pored toga, u novoosnovanoj i potpuno opremljenoj „Beauty Academy Sa – Sa“ u okviru projekta organizovani su i časove za frizere, kozmetičare i manikire za 24 Romkinje.

 

Romska kultura i tradicija predstavljena je kroz promociju projekta u medijima. Time je učinjen važan korak na promociji i smanjenju sterotipa, kao i na uticaju širenja svesti o Romskoj zajednici. Takođe, u Sarajevu i Šapcu organizovani su Dani romske kulture i večeri Sofke Nikolić koji su imali dobru medijsku pokrivenost. Pored toga organizovane su dvije konferencije, napravljena je brošura projekata i web stranica www.sa-sa.org.

Projekat je imao značajan uticaj na integraciju romske populacije na tržište rada, kao i njen ekonomski i socijalni razvoj.