Mjera 1.1:  – Unapređenje produktivnosti I kompetitivnosti oblasti u pogledu ekonomskih, ruralnih, kulturnih i prirodnih resursa

Naziv projekta:  Ekološki prihvatljiv, novi, organski pristup poljoprivredi u prekograničnom području BIH i Srbije- ENO Agri

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 150,123.75 € 126,614.37
Bosna i Hercegovina € 239,190.00 € 203,311.50
UKUPNO € 389,313.75 € 329,925.87

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Direkcija za poljoprivredu i robne rezerve grada Valjevo

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini: Asocijacija organskih proizvodjača Federacija BiH, Sarajevo

 

Partneri: Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA,Regionalna privredna komora Valjevo, opština Sjenica

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Kolubarski  okrug, Valjevo, Sjenica
  • Bosna i Hercegovina: Sarajevska makro regija

Ciljne grupe projekta: proizvođači sa sertifikovanom organskom proizvodnjom, potencijalni proizvođači organskih proizvoda, ljudi iz ciljnog područja, potrošači, udruženja proizvođača organskih proizvoda, proizvođači organskih proizvoda / vlasnici farmi i radnici

 

Trajanje projekta: 01.06.2013. – 30.04.2015.

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta: Poboljšanje konkurentnosti ruralnog prekograničnog područja Bosne i Hercegovine i Srbije kroz unapređenje poljoprivrede

Specifični ciljevi: Jačanje i unapredjenje organske poljoprivredne proizvodnje i izgradnja kapaciteta u ovom sektoru

Aktivnosti i rezultati projekta

 

Svrha projekta bila je promovisanje organske proizvodnje, kao i  podržati razvoj potencijala  organskih proizvoda. Istovremeno, projekat je imao za cilj da ojača I promoviše neke organske proizvode iz područja projekta kako bi postali konkurentni na međunarodnom tržištu.

 

Aktivnosti projekta uključivale su identifikaciju relevantnih aktera, stvaranje regionalnog ekološkog brenda i marketinške strategije, zajedničke treninge, studijske posete sajmovima, analizu politike EU za jačanje organske proizvodnje, uspostavljanje “centara za izuzetnost” u Sarajevu i jačanje “Centara za izuzetnost” u Sjenici i Valjevu. Ovi centri su osnovani sa namerom da budu kontaktna tačka za organsku proizvodnju.

 

U cilju podizanja svijesti o ekološki prihvatljivom, novom i organskom pristupu sprovedene su različite promotivne aktivnosti,organizacija konferencija i organizacija ekološke poljoprivrede za djecu i uspostavljanje web stranice projekta www.enoagri.info. Istovremeno, ideja je bila da se potrošači motivišu da koriste organske proizvode. U Sarajevu je organizovan i regionalni sajam, gdje su 32 organska poljoprivredna proizvođača iz BiH i Srbije imali priliku da promovišu svoje proizvode široj publici.

 

Dokazano je da je organski pristup koristan za potrošače. Korisnicima se nudi organski zdravi proizvod što istovremeno daje doprinos zaštiti životne sredine.