PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje projektnih predloga: Drugi
Aplikacija br.: 50
Ugovor br. 48-00-00080/2019-28-1 potpisan 29.12.2020
Naziv projekta: Nula otpada
Specifični cilj: SO 2.1: Unapređenje održivog planiranja u oblasti životne sredine i podsticanje biodiverziteta
Rezultat: R 2.1.1: Efikasnost javnih službi i praksi u upravljanju čvrstim otpadom i otpadnim vodama poboljšana je kroz zajedničke inicijative sa obje strane granice
Budžet projekta:

 

Ukupna vrijednost projekta (€): EU doprinos (€)
€  413,608.44 €  351,567.17

85%

Korisnici sredstava:

 

Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
BiH

Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 Sarajevo

SRB

Inženjeri zaštite životne sredine Novi Sad

Područje realizacije:

 

SRB: BIH:
Sremski okrug: Sremska Mitrovica, Šid, Inđija, Irig, Ruma, Stara Pazova, Pećinci; Mačvanski okrug: Šabac, Bogatić, Loznica, Vladimirci, Koceljevo, Mali Zvornik, Krupanj, Ljubovija; Zlatiborski okrug: Bajina Bašta, Kosjerić, Užice, Požega, Čajetina, Arilje, Priboj, Nova Varoš, Prijepolje, Sjenica Kolubarski okrug: Valjevo, Osečina, Ub, Lajkovac, Mionica i Ljig Brčko distrikt, Gradačac, Doboj Istok, Gračanica, Srebrenik, Čelić, Lopare, Ugljevik, Donji Žabar, Domaljevac-Šamac, Modriča, Odžak, Osmaci, Banovići, Bijeljina, Brod, Bratunac, Han Pijesak, Kalesija, Kladanj, Šekovići, Lukavac, Milići, Orašje, Pelagićevo, Petrovo, Sapna, Srebrenica, Šamac, Teočak, Tuzla, Vlasenica, Vukosavlje, Zvornik, Živinice, Trnovo RS, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Vogošća, Istočni Stari Grad, Vareš, Visoko, Fojnica, Višegrad, Rogatica, Sokolac, Pale, Pale Prača (FBiH), Novo Goražde, Rudo, Čajniče, Goražde, Foča Ustikolina (FBiH), Foča, Kalinovik, Trnovo, Hadžići, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Ilijaš, Breza, Kiseljak, Kreševo, Olovo, Sarajevo Centar i Novo Sarajevo
Ciljne grupe projekta: CG1: Lokalne vlasti zadužene za upravljanje otpadom u programskom području (uključujući pilot opštine)

CG2: Komunalna preduzeća zadužena za upravljanje otpadom u programskom području (uključujući pilot opštine)

 CG3: Obrazovni centri (srednje škole) u pilot opštinama

Datum početka i trajanje projekta: 01. mart 2021, 24 mjeseca
Opšti cilj projekta: Unapređenje društveno-ekonomskog razvoja u prekograničnom području između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, sprovođenjem ciljanih i konkretnih akcija, zasnovanih na uporednim prednostima programskog područja i zajedničkom, efikasnom korišćenju resursa
Specifični ciljevi projekta: Poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocije biodiverziteta
Aktivnosti i rezultati projekta R2.1.1: Zajedničkim inicijativama sa obje strane granice unaprijeđena efikasnost javnih usluga i praksi upravljanjem čvrstim otpadom i otpadnim vodama

R2.1.2: Podsticanje zaštite slivnih područja Drine i Save i promocija njihovog biodiverziteta

A1. Povećanje efikasnosti javnih usluga i praksi upravljanjem čvrstim otpadom, kroz zajedničke inicijative sa obje strane granice

A1.1 Planiranje upravljanja otpadom

A1.1.1 Izrada smjernica BAT(najbolje dostupna tehnologija) o konceptu nultog otpada u opštinama

A1.1.2 Izrada smjernica za praćenje i izvještavanje o komunalnom otpadu

A1.1.3 Izrada akcionih planova za dostizanje nula otpada (uključujući akcione planove za čišćenje lokacija itd.) u pilot opštinama

A1.1.4 Izrada tehničko-investicione dokumentacije za uspostavljanje tehnike bez otpada, prilagođena potrebama pilot opština

A1.1.5 Izrada hot-spot interaktivnih GIS mapa u pilot opštinama

A1.2 Pilot projekti

A1.2.1 Kupovina i ugradnja opreme za poboljšanje usluga upravljanja otpadom i povećanje reciklaže

A1.2.2 Čišćenje odabranih deponija

A2. Informisanje i izgradnja kapaciteta građana i kompanija za održivo upravljanje čvrstim otpadom kroz promociju aktivnosti koje će poboljšati zaštitu sliva Drine i Save

A2.1 Izgradnja kapaciteta

A2.1.1 Obuka za institucije koje se bave upravljanjem otpadom u prekograničnim poslovima (opštinska odeljenja, komunalne službe, itd.) o konceptu nultog otpada u opštinama i praćenju i izvještavanju o komunalnom otpadu

A2.1.2 Praktična obuka / edukacija komunalnog osoblja i lokalnih zajednica u pilot opštinama o novom programu odvajanja otpada

A2.1.3 Studijsko putovanje

A2.2 Obrazovanje

A2.2.1 Uvođenje vannastavnog programa (eko-škole) u ustanovama srednjeg obrazovanja u pilot opštinama

A2.2.2 Projekat mini reciklaže u odabranim srednjim školama

A2.3 Komunikacija i podizanje svijesti

A2.3.1 Predstavljanje projekta i koncepta kružne ekonomije i nula otpada na prvoj konferenciji

A2.3.2 Podizanje svijesti javnosti o konceptu nultog otpada u opštinama i promocija projektnih aktivnosti i rezultata putem društvenih mreža i drugih medijskih kanala

A2.3.3 Predstavljanje rezultata projekata na završnoj konferenciji