PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga: Prvi
Aplikacija br.: 66
Ugovor br. 48-00-00046/2016-28-9 potpisan 06.07.2019.
Naziv projekta: “Predgrađa recikliraju“ – uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle
Specifični cilj: SO 2.1. Unaprjeđenje održivog planiranja u oblasti životne sredine i podsticanje biodiverziteta
Rezultat: R 1: Efikasnost javnih službi i praksi u upravljanju čvrstim otpadom i otpadnim vodama poboljšana je kroz zajedničke inicijative sa obje strane granice
Budžet projekta: Ukupna vrijednost ugovora (€):  EU doprinos (€):
€  710,673.67 €  600,519.25
Korisnici sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikanti:
Javno komunalno preduzeće Regionalna deponija Duboko, Užice SRB:

·         Javno komunalno preduzeće Bioktoš, Užice

BiH

·         Javno komunalno preduzeće Komunalac, Tuzla;

·         Centar za ekologiju i energiju, Tuzla.

Područje realizacije: SRB: BiH:
Zapadna Srbija, Zlatiborski okrug, Grad Užice Sjeveroistočna BiH, Tuzlanski kanton, Grad Tuzla
Ciljne grupe projekta: 20,000 stanovnika Užica i Tuzle;

60 uposlenika u tri komunalna preduzeća;

30 učenika;

6 nastavnika

Datum početka i trajanje projekta: 07.07.2019. 18 mjeseci
Opšti cilj projekta: Doprinos unaprjeđenju održivog planiranja u oblasti životne sredine u prekograničnom području Srbija-Bosna i Hercegovina
Specifični ciljevi projekta: Unaprijeđena efikasnost javnih servisa na polju upravljanja otpadom kroz uspostavljanje sistema selektivnog prikupljanja otpada u prigradskim domaćinstvima u Užicu i Tuzli.
Aktivnosti i rezultati projekta

 

REZULTAT BR. 1:  Kreirani tehnički preduslovi za prikupljanje selektovanog otpada u 6 400 domaćinstava u Tuzli i Užicu

       Aktivnost br. 1.1: Kreiranje plana prikupljanja otpada i nabavka i raspodjela opreme za prikupljanje selektovanog otpada.

       Aktivnost br. 1.2: Definisanje kriterija, realizacija treninga i podjela kompostera u domaćinstvima.

REZULTAT BR 2 : Uvećani tehnički kapaciteti i kapacitet osoblja za prikupljanje selektovanog otpada u dva lokalna i jednom regionalnom komunalnom preduzeću

       Aktivnost br. 2.1: Nabavka specijalizovanih kamiona za prikupljanje i transport otpada

       Aktivnost br. 2.2 Nabavka i instalacija prese za baliranje otpada u Užicu

       Aktivnost br. 2.3 Kreiranje programa i realizacija treninga za zaposlene u javnim komunalnim preduzećima

       Aktivnost br. 2.4 Relizacija studijske posjete projektnog tima i predstavnika javnih komunalnih preduzeća državi u EU

REZULTAT BR 3: Kreiran i uspostavljen sistem za edukaciju i praćenje selekcije komunalnog otpada i kompostiranja u domaćistvima

       Aktivnost br. 3.1:  Realizacija paketa edukativnih aktivnosti za stanovništvo i prenos instrukcija za ponašanje u novoosnovanom sistemu.

       Aktivnost br. 3.2: Kreiranje i realizacija trodnevnog treninga za učenike edukatore i njihove nastavnike.  

Aktivnost br. 3.3: Praćenje domaćinstava uključenih u novoosnovani sistem i periodično izvještavanje.

Aktivnost br. 3.4: Realizacija studijske posjete u EU za građane „šampione“ u upravljanju otpadom

REZULTAT BR 4: Lokalna zajednica upoznata sa konceptom novoosnovanog sistema aktivno učestvuje u njegovoj primjeni

       Aktivnost br. 4.1: Kreiranje i realizacija opsežne medijske kampanje, s ciljem uticaja na populaciju dva grada

Aktivnost br. 4.2: Organizacija početne konferencije projekta

Aktivnost br. 4.3: Organizacija završne konferencije projekta