Mjera 1.1:  – Unapređenje produktivnosti I kompetitivnosti oblasti u pogledu ekonomskih, ruralnih, kulturnih i prirodnih resursa

Naziv projekta:  Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu I Tuzli

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 190.168,00 € 159.049,00
Bosna i Hercegovina €127.580,00 € 98.900,02                        
UKUPNO                                        € 317.748,00 € 257.949,02

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: JKP “Duboko” Užice

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini:  JKP “ Komunalac” Tuzla

 

Partneri: RRA Zlatibor, Udruženje nastavnika “Opstanak” Užice, Centar za ekologiju i enrgiju Tuzla

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Zlatiborski okrug, Grad Užice
  • Bosna i Hercegovina: Tuzlanski kanton, Tuzla

Ciljne grupe projekta: 22.000 učenika iz 14 osnovnih i 14 srednjih škola iz Užica i iz Tuzle, 28 nastavnika ekoloških sekcija iz 28 škola, 84 zaposlenih u procesu održavanja I čišcenja  škola  u 2 grada, JKP Duboko iz Užica i Komunalac iz Tuzle

 

Trajanje projekta: 01.02.2013. – 30.04.2014.

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta: Doprinijeti održavanju visokog kvaliteta zaštite životne  sredine  u prekograničnom području kroz zajedničke inicijative

Specifični ciljevi: Uspostavljanje koncepta prikupljanja i primarne selekcije  otpada u 28 škola u Užicu i Tuzli

 

Aktivnosti i rezultati projekta

 

Jedan od najnaprednijih sistema za prikupljanje i  primarnu selekciju  čvrstog otpada uveden je u

Užicu i Tuzli.

Učenici iz Užica i Tuzle učestvovali su u projektnim aktivnostima, u škola su organizovani kvizovi znanja, a najbolji učenici su učestvovali u eko-kampovima koji su se organizovali na Tari za  osnovce I u  Ormanici za srednjoškolce.

 

Model primarne selekcije čvrstog otpada obuhvatao je četiri kategorije: papir i karton, aluminijumske limenke, pet ambalažu  i plastiku i miješani otpad. Ove vrste otpada mogu se naći I u školama. Svaka kategorija otpada i ide u različite kante označene različitim bojama. Javna komunalna preduzeća transportovala su selektovan otpad  u centre za preradu.

 

Školska deca izabrana su za učešće u projektu, jer navike dobre ili lose stiču se u ranoj mladosti. Deca koja su pravilno obučena sutra će postati  odrasli ljudi koji će više brinuti o  neposrednom okruženju.

 

Projekat je obuhvaćeno oko  20.000 učenika i oko 1.000 školskih radnika u osnovnim i srednjim školama u Užicu i Tuzli. Javna komunalna preduzeća u Užicu i Tuzli  kupila su specijalizovanu opremu za prevoz selektovanog otpada,kao i 500 kanti za smeće i dvije tone kesa za otpatke.

 

Tokom 9 meseci intezivnog sakupljanja papira  sačuvano  je 133 stabla, 233.184 litara vode i 32.873,4 KV električne energije. Sakupljanjem  aluminijumskih limenki spašene su 1.043,6 kg rude boksita i 1.826 KV električne energije, a sakupljena pet ambalaža i plastika doprinijele su očuvanju 217.590 KV električne energije. Sve u svemu, projekat je smanjio upotrebu fosilnih goriva i napravio korake ka zaštiti životne sredine.