Mjera I.2: Prekogranične inicijative namijenjene podsticanju razmjene ljudi i ideja u cilju unapređenja profesionalne i saradnje NVO sektora.

 

Naziv projekta:  Uvođenje održivih modela omladinskog preduzetništva kao podrška ekonomskom razvoju u Zapadnoj  Srbiji i Istočnoj  Bosni i Hercegovini

 

 

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija €43,683.49 €36,283.49
Bosna i Hercegovina €33,681.07   € 27,999.07
UKUPNO                                           €77,364,56 € 64,282.56

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Forum civilne akcije FORCA

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini:  Udruženje “Prijatelji Srebrenice”

 

Partneri:

 

Područje realizacije:

  • Srbija:  Zlatibor okrug, Zapadna Srbija, opštine: Užice, Požega, Arilje  
  • Bosna i Hercegovina: Sjeveroistočna BiH, opštine Srebrenica, Bratunac, Milići

 

Ciljne grupe: 12 nastavnika iz srednjih škola, najmanje 256 srednjoškolaca u 6 opština; preko 1,000 mladih ljudi učesnika sajma; predstavnici škola, lokalne samouprave, medija i institucija i 40 odraslih (od 18 do 30 godina starosti).

 

Period realizacije: 01.12.2010. – 30.11.2011.

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj:

Opšti cilj projekta je doprinijeti kreiranju okruženja koje bi iniciralo razvoj poduzetništva među mladima kroz edukaciju mladih ljudi i obezbjeđivanje savjetovanja o poduzetništvu, čime bi se doprinijelo kreiranju konkurentnog okruženja za poduzetništvo u nerazvijenim opštinama Zlatiborskog okruga i Sjeveroistočne BiH.

Specifični cilj:

Cilj projekta je razviti vještine i sposobnosti mladih kao što su mehanizmi na tržištu i osnovne pretpostavke donošenja odluka, te uspostavljanje prijateljstava i partnerstava koje će im pomoći da prihvate buduće izazove i prevaziđu profesionalne i lične izazove.

 

Aktivnosti i rezultati projekta

 

Direktna ciljna grupa projekta je 250 studenata iz  Požege, Užica, Arilja, Bratunca, Srebrenice i Milića koji su istraživali sljedeće teme: ličnu inicijativu, samouvjerenost, kreativnost, timski rad, pouzdanost, odgovornost, čast, odlučnost, poznavanje mehanizama tržišta i proces donošenja odluka. Studenti su kroz projektne aktivnosti naučili kako da praktično primjene svoja znanja nakon diplomiranja.

 

Projekat je takođe promovisao omladinsko preduzetništvo kroz različite obrazovne aktivnosti i obezbjeđenje usluga poslovnog savjetovanja, kao i kroz stvaranje konkurentnog poslovnog okruženja u nerazvijenim opštinama u Zlatiborskom okrugu i Sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini.

 

Formiran je tim od 12 nastavnika iz 6 opština, koji su bili zaduženi za 36 kompanija – svako po tri. Svaka kompanija je imala sedam studenata koji su se ponašali kao zaposleni i koji su takođe organizovali poslovni sajam gdje su predstavili svoje ideje.

 

Ministarstvo kulture i obrazovanja Republike Srpske je podržalo projekat sa idejom uključivanja ovog modela učeničkog preduzetništva u programe srednjih škola. Pored toga škole u Srbiji žele da razviju preduzetničke programe koristeći aktivnosti projekta kao osnovu za školske programe.