PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga: Prvi
Aplikacija br.: 52
Ugovor br. 48-00-00046/2016-28-8 potpisan 19.07.2019.
Naziv projekta: Unaprjeđenje upravljanja čvrstim otpadom u urbanim i ruralnim područjima Bajine Bašte, Višegrada i Han Pijeska
Specifični cilj: SO 2.1: Unaprjeđenje održivog planiranja u oblasti životne sredine i podsticanje biodiverziteta
Rezultat: R 1: Efikasnost javnih službi i praksi u upravljanju čvrstim otpadom i otpadnim vodama poboljšana je kroz zajedničke inicijative sa obje strane granice
Budžet projekta: Ukupna vrijednost ugovora (€):  EU doprinos(€):
€  735,574.56 €  625,238.38
Korisnici sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Javno komunalno preduzeće “12 Septembar” Bajina Bašta BiH

·         Javno komunalno preduzeće “Komunalac” A.D. Višegrad

·         Javno komunalno preduzeće “Kraljeva Gora” DOO, Han Pijesak”

Područje realizacije: SRB: BiH:
Zapadna Srbija, Zlatiborski okrug, opština Bajina Bašta Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, opštine Višegrad i Han Pijesak
Ciljne grupe projekta: •           1.000 stanovnika tri opštine

•           70 zaposlenih u tri opštine

•           360 djece školskog i predškolskog uzrasta

•           80 edukatora za dalji prenos znanja

•         20 predstavnika medija

Datum početka i trajanje projekta: 20.07.2019., 27 mjeseci
Opšti cilj projekta: Doprios promociji održivog upravljanja u oblasti životne sredine u prekograničnom području Srbija-Bosna i Hercegovina.
Specifični ciljevi projekta: Unaprijeđena efikasnost javnih servisa u oblasti upravljanja otpadom kroz osnivanje sistema selektivnog prikupljanja i tretmana otpada na cijelog teritoriji opština Bajina Bašta, Višegrad i Han Pijesak.
Aktivnosti i rezultati projekta

 

REZULTAT BR. 1:  Ispunjeni tehnički preduslovi za uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom na teritoriji tri opštine

       Aktivnost br. 1.1: Nabavke/distribucija specijalizovane opreme za upravljanje otpadom

       Aktivnost br. 1.2: Kreiranje i uspostavljanje sistema za primarnu selekciju i prikupljanje otpada u ruralnim područjima Bajine Bašte.

       Aktivnost br. 1.3: Kreiranje i uspostavljanje sistema za primarnu selekciju otpada na cijelog teritoriji dvije opštine u Bosni i Hercegovini.

       Aktivnost br. 1.4: Pokretanje pilot projekta kompostiranja u Bajinoj Bašti

REZULTAT BR. 2: Proces stalne edukacije ključnih zainteresovanih u okviru uspostavljenog procesa integrisanog upravljanja otpadom u tri opštine

       Aktivnost br. 2.1: Realizacija kontinuirane edukacije stanovništva u tri opštine

       Aktivnost br. 2.2 Realizacija studijske posjete

REZULTAT BR. 3: Kreirani/primjenjeni opštinski planovi na polju upravljanja otpadom u tri opštine

       Aktivnost br. 3.1:  Priprema projektne dokumentacije za opštinski plan kompostiranja u Bajnoj Bašti

       Aktivnost br. 3.2: Kreiranje/primjena šest opštinskih razvojnih planova

REZULTAT BR. 4: Lokalna zajednica upoznata sa rezultatima projektnih aktivnosti

       Aktivnost br. 4.1: Izrada/distribucija promotivnog materijala

       Aktivnost br. 4.2: Kreiranje/realizacija medijskih kampanja

       Aktivnost br. 4.3: Orgaizacija početne i završne konferencije projekta