Mjera I.2 – Prekogranične inicijative namijenjene podsticanju razmjene ljudi i ideja u cilju unapređenja profesionalne i saradnje NVO sektora.

 

Naziv projekta:

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 87,168.00 € 74,032.00
Bosna i Hercegovina € 95,480.00 € 80,604.22
UKUPNO € 182,648.00 €154,636.22

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Udruženje pčelara Prijepolje

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini:  Opština Goražde

 

Partneri: Opština Prijepolje, Udruženje voćara Zlatna malina,Udruženje pčelara Behar, Udruženje pčelara Drina

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Severozapadna Srbija, opština Prijepolje
  • Bosna i Hercegovina: Sjeveroistočna Bosna, opština Goražde

Ciljne grupe projekta: Ostali članovi udruženja pčelara i proizvođača voća, mladi, žene, deca (mlađa od 18 godina), osobe sa invaliditetom

 

Trajanje projekta: 03.06.2013. – 02.06.2014.

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta: Unapređenje ruralnog razvoja pograničnog područja Srbije i Bosne i Hercegovine

Specifični ciljevi: Poboljšanje uslova za razvoj pčelarstva u pograničnim opštinama Prijepolje i Goražde

Aktivnosti i rezultati projekta:

 

Glavni cilj projekta je bio da se pčelarska udruženja unaprijede i da se njihovi članovi upoznaju sa savremenim tehnologijama kroz predavanja, seminari i obuke za pčelare i proizvođače voća, studijske posjete i prezentacije dobre prakse.

 

Zajednički odbor za prekogranično pčelarstvo osnovanje tokom implementacije projekta. Pčelari su dobili priliku da trajno razmjenjuju iskustva i znanja, njihov budući nastup na sajmovima je unaprijedjen. Projektom su  uključene  sljedeće aktivnosti: zajedničko pojavljivanje i predstavljanje udruzenja Goražde I Prijepolje na Nacionalnom sajmu meda u Sarajevu,  na izložbi “Med je dugoročan život” u Prijepolju, dvije tribine u Goraždu i Prijepolju sa oko 100 učesnika , dvodnevni trening za 19 članova pčelarskih udruženja i 11 članova udruženja uzgajivača voća.

 

Imajući na umu da je standardizacija meda i drugih pčelinjih proizvoda jedna od najvažnijih tema, organizovan je seminar sa ciljem predstavljanja zakonskih procedura, regulacije i standardizacije rada.

Promocija projekta realizovana je kroz konferencije za štampu, emitovanja na lokalnoj TV, kroz posjete vrtićima, distribuciju promotivnih materijala.Kroz projekat  šira javnost je upoznata o značaju pčelarstva i uticaju pčela na zaštitu životne sredine zdravstvo, kao i na uticaju pčelinjih proizvoda na zdravlje ljudi.

 

Poboljšanje uslova za razvoj pčelarstva doprinijelo je unapredjenju opšte slike područja.