Pregled projekta
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Prvi
Broj aplikacije: 85
  48-00-00046/2016-28-2 potpisan12/30/2018
Naziv projekta: Muzejske priče
Specifični cilj Programa: 3.2: Jačanje kulturnog identiteta programske oblasti
Programski rezultati: 2:Obezbijediti doprinos u očuvanju  tradicije  i istorijskog i prirodnog naslijeđe prekogranične oblasti
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos:
€ 459,981.23 € 390,110.08

85%

Korisnik sredstava: Vodeći apikant: Ko-aplikant:
Grad Sarajevo Srbija:

•Centar za kulturu „VUK KARADZIC” Loznica

•Institut za zaštitu kulturnog naslijeđa, Kraljevo

Bosna i Hercegovina:

Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Područje realizacije: Srbija: Bosna i Hercegovina:
 

Gradovi Loznica, Priboj, Prijepolje i Uzice

Grad Sarajevo (opštine: Centar, Start Grad, Novi Grad i Novo Sarajevo)

 

Ciljne grupe projekta: Muzeji u Sarajevu i Zapadnoj Srbiji
Trajanje projekta: 12/31/2018, 18 mjeseci
Opšti cilj projekta: Jačanje kulturnog identiteta Republike Srbije

i Bosna i Hercegovina kroz podršku rada muzeja na projektnom području

Specifični ciljevi:  

Obezbijediti podršku muzeja, kao čuvara kulturno-istorijskog  naslijeđa i tradicije, u prekograničnom području dvije zemlje kroz povećanje vidljivost, unapređenje kapaciteta, poboljšanje saradnje i jačanje muzeja na tržištu kulturnog turizma.

Očekivani rezultati i aktivnosti : Rezultat br. 1: Uspostavljena prekogranična saradnja između muzeja kroz mrežu muzeja  i njihovu  zajedničku web-prezentaciju

Grupa aktivnosti br. 1.1: Pripremne aktivnosti:

1.1.1 Potpisivanje sporazuma o partnerstvu (vodeći aplikant i tri koaplikanta) o detaljnoj implementaciji projekta

1.1.2 Osnivanje funkcionalnog projektnog tima

1.1.3 Organizacija početnog sastanka Imenovanje predstavnika za koordinaciju muzejske mreže

 

Aktivnost br. 1.2: Umrežavanje:

1.2.1 Uspostavljanje neformalne mreže muzeja  u prekograničnoj oblasti

1.2.2 Organizacija inicijalnog sastanka koordinatora mreže muzeja (osnivački sastanak) u Sarajevu

1.2.3 Organizacija sastanka koordinacionog tijela (planiranje pripremnog sastanka za gostujuće izložbe i Noć evropskih muzeja) u Loznici (Srbija)

1.2.4 Organizacija završnog sastanka mreže muzeja (prezentacija rezultata, aranžmani za prenos vlasništva) u Sarajevu

 

Aktivnost br. 1.3: Izrada web prezentacije mreže muzeja:

1.3.1 Detaljan opis posla pripreme web prezentacije sa specifikacijom sadržaja za svaki muzej

1 .3.2 Sprovođenje javne nabavke-internet prezentacija

1.3.3 Popunjavanje sadržaja web sajta, raspodela odgovornosti administracije, testiranje, objavljivanje

1.3.4 Ažuriranje sadržaja web sajta

 

Rezultat br. 2: Ojačani kapaciteti muzeja obrazovanjem i digitalizacijom

 

Grupa aktivnosti br. 2.1: Nabavka opreme i digitalizacija:

 

2.1.1 Izrada tačnog opisa posla, specifikacija robe i usluga za svaku digitalizaciju muzejske kolekcije na osnovu inputa članova mreže

2.1.2 Sprovođenje javne nabavke za izradu  multimedijalnih mobilnih Android i iOS aplikacija koje će uključivati  sve članove muzejske mreže i pružati  veliki  prostor za skladištenje sadržaja digitalizovanih eksponata.

2.1.3 Nabavka opreme i usluga za digitalizaciju spoljašnjih konstrukcija (istorijske baštine) kao i unutrašnjih prostora i obezbjeđivanje rješenja za korišćenje digitalnih skladišta podataka za veliki multimedijalni sadržaj (specifična video digitalizacija)

 

Aktivnost br. 2.2: Obrazovanje u  oblasti digitalizaciji i širenje znanja o različitim tehnikama digitalizacije za muzejske zbirke:

 

2.2.1 Organizacija radionice / transfera znanja – praktična obuka za implementaciju i korišćenje postojećeg digitalnog sistema i upotreba prostranog skladišta u Istorijskom muzeju BiH u Sarajevu

2.2.2 Organizacija radionice / transfera znanja – praktična edukacija za implementaciju i korišćenje drona za digitalizaciju spoljašnjih objekata (istorijsko naslijeđe / kulturni lokaliteti) i digitalni sistem i upotreba prostranog skladišta u Institutu za zaštitu kulturnog naslijeđa, Kraljevo Srbija

2.2.3. Pružanje podrškei i obezbjeđivanje sredstava svim članovima mreže muzeja u implementaciji i upotrebi različitih tehnika / sistema digitalizacije i upotreba prostranog skladišta iz muzeja koji koriste ove alate.

 

Rezultat br. 3: Muzeji su postali vidljiviji i privlačniji građanima i turistima kroz nove usluge, izložbe i događaje koji čuvaju tradiciju i istorijsko / kulturno nasleđe

Grupa aktivnosti br. 3.1: Razmena muzejskih izložbi između zemalja:

3.1.1 Priprema bilateralnih tematskih izložbi (plan i program)

3.1.2 Organizacija zajedničkih gostujućih izložbi muzeja iz Sarajeva (pokretna izložba) u Srbiji Loznica, Užice, Prijepoje (3)

3.1.3 Organizacija masovnih posjeta gostujućim izložbama iz Sarajeva. Ciljne grupe: školska deca, učenici, kategorije invalida i djeca sa posebnim potrebama iz gradova u Srbiji u okviru projektnog područja.

3.1.4 Organizacija gostujućih zajedničkih izložbi muzeja (3) iz Srbije (pokretna izložba) u Sarajevu

3.1.5 Organizacija masovnih posjeta gostujućim izložbama iz Srbije. Ciljne grupe: školska djece, učenici, kategorija invalida i djece sa posebnim potrebama iz Sarajeva

 

Aktivnost br. 3.2: Priprema i objavljivanje muzejskih kataloga i videa:

 

3.2.1 Izrada vizuelnog identiteta projekta i izrada logotipa za predstavljanje prjekta tokom implementacije

3.2.2 Priprema visokokvalitetnih modularnih kataloga muzejskih zbirki

3.2.3 Nabavka usluge štampanja u svim bojama za sve muzeje  u obje zemlje

3.2.4 Izrada zajedničkog modularnog video materijala koji promoviše sve muzejske članove muzejske kolekcije

 

Aktivnost br. 3.3: Izrada novih muzejskih izložbi:

3.3.1 Formulisanje / dizajniranje novog / unaprijeđenog sadržaja;

3.3.2 Priprema izložbe;

3.3.3 Nabavka opreme i usluga- Sarajevo

3.3.4 Nabavka  opreme  i usluga u Srbiji

3.3.5 Prezentacija izložbi

 

Aktivnost br. 3.4: Noć muzeja-obogatiti i proširiti sadržaj:

 

3.4.1 Zajednička koordinacija organizovanja tematskih izložbe za Evropsku noćni muzej u prvoj godini projekta;

3.4.2 Organizacija produženih zajedničkih izložbi (muzejka nedelja) za događaj  Noć muzeja u drugoj godini.

3.4.3 Medijske konferencije u svim organizacijama članicama mreže muzeja.

 

Aktivnost br. 3.5: Promotivne aktivnosti,:

 

3.5.1 Promocija muzeja-pilot projekat (test za muzejsku karticu u budućnosti) putem sajta mreže i mobilne aplikacije i MN događaja

3.5.2 Promotivna kampanja za zajednički koordinisanu Noć muzeja – zajednički promotivni materijali

3.5.3 Nabavka štampanih zajedničkih promotivnih materijala za sve projektne događaje (posteri, flajeri, gadžeti) u Srbiji;

3.5.4 Distribucija promotivnih materijala o promotivnim događajima nakon svih kulturnih događaja (21)