Operativna struktura(e) treba da budu uspostavljena od strane IPA III korisnika kako bi sproveli i upravljali pomoću IPA III (Član 10, Pravilnik o sprovođenju IPA III).

Operativne strukture unutar IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2021-2027 su:

Republika Srbija Bosna i Hercegovina
IPA  Upravljačko telo Strukture programa
Vlada Republike Srbije

Ministarstvo za evropske integracije

 Nemanjina 34

 11000 Beograd, Srbija

 

Direkcija za evropske integracije

Đoke Mazalića 5

71000 Sarajevo, BIH

Posredničko telo za finansijsko upravljanje (PTFU)          Kontrolno telo
Vlada Republike Srbije

Ministarstvo finansija

 Sektor za ugovaranje i finansiranje Programa iz sredstava Evropske unije

Sremska 3-5, 11 000 Beograd

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Sektor za finansiranje programa i projekata pomoci Evropske unije

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

 

Strukture i ovlašćenja

    U upravljanju programima prekogranične saradnje kod korisnika IPA III učestvuju sljedeće strukture:

    (a) NIPAK zemalja koje učestvuju u programu prekogranične saradnje i, gdje je primjenjivo, koordinatori teritorijalne saradnje, koji su zajedno odgovorni za osiguravanje da ciljevi navedeni u predloženim Programima prekogranične saradnje budu usaglašeni sa ciljevima u IPA III okviru programiranja;

    (b) NAO i Struktura upravljanja vodećeg korisnika IPA III kada se Program prekogranične saradnje sprovodi u indirektnom upravljanju;

    (v) Strukture prekogranične saradnje u svim učesnicima korisnicima IPA-a koji će blisko sarađivati u programiranju i sprovođenju relevantnog Programa prekogranične saradnje. U slučaju indirektnog upravljanja, struktura prekogranične saradnje kod vodećeg korisnika IPA III obavljaće zadatke Upravnog tijela. Upravno tijelo će odrediti Međuorganizacije.

    (g) Revizorski organ kako je navedeno u članu 10(1), tačka (e), kada se Program prekogranične saradnje sprovodi u neizravnom upravljanju s korisnikom IPA III.

    Korisnici IPA III i zemlje pod Evropskim instrumentom za susjedstvo koje učestvuju u Programu prekogranične saradnje uspostaviće Zajednički nadzorni odbor koji će obavljati ulogu sektorskog monitoring odbora kako je navedeno u članu 19.

    Treba uspostaviti Zajednički tehnički sekretarijat kako bi pomogao Komisiji, operativnim strukturama i Zajedničkom nadzornom odboru za praćenje.

    Operativna struktura je odgovorna za implementaciju, informisanje i vidljivost, praćenje i izvještavanje o Programima, kao i evaluaciju istih kada je potrebno, u skladu sa principima zdravog finansijskog upravljanja, i za osiguranje zakonitosti i regularnosti troškova nastalih tokom sprovođenja Programa pod njegovom odgovornošću.