PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje projektnih preijdloga: Prvi
Aplikacija br.: 15
Ugovor br. 48-00-00046/2016-28-6 potpisan 06.07.2019
Naziv projekta: Očuvanje jedinstvenog biodiverziteta u području doline rijeke Drine
Specifični cilj: SO 2.1: Unaprjeđenje održivog planiranja u oblasti životne sredine i podsticanje biodiverziteta
Rezultat: R 2: Njeguje se zaštita riječnih slivova Drine i Save i podsticanje njihovog biodiverziteta
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta (€): EU doprinos (€)

 

€  194,328.32 €  165,179.07
Korisnici sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Javno preduzeće “Nacionalni park Tara” Bajina Bašta BiH

·         Javno preduzeće šumarstva “Šume Republike Srpske” A.D. Sokolac

Područje realizacije: SRB: BiH:
Opština Bajina Bašta Opštine Višegrad, Srebrenica, Rogatica, Foča, Milići
Ciljne grupe projekta: 2 upravljačke organizacije zaštićenih područja i šuma,

2 Instituta za očuvanje prirode,

5 naučnih institucija,

9000 djece i omladine

6 lokalnih zajednica,

civilne organizacije angažovane na očuvanju prirode

Datum početka i trajanje projekta: 07.07.2019, 18 mjeseci
Opšti cilj projekta: Doprinijeti konzervaciji i promociji biodiverziteta u region kreiranjem zajedničkih aktivnosti na polju zaštite prirode i ugroženih vrsta
Specifični ciljevi projekta: Njegovati zaštitu i promociju najvrednijihi osobina biodiverziteta u području sliva rijeke Drine korištenjem najmodernijih alata za konzerviranje zajednica omorike
Aktivnosti i rezultati projekta

 

REZULTAT BR. 1:  Unaprijeđeno upravljanje ugroženim staništima omorike

       Aktivnost br. 1.1.: Procjena ugroženosti staništa omorike

 

       Aktivnost br. 1.1.1: Procjena ugroženosti staništa omorike uz pomoć novih tehnologija i daljinskog skeniranja područja

       Aktivnost br. 1.1.2: Nabavka i upotreba drona i tehnologije mapiranja

       Aktivnost br. 1.2 Procjena i izrada studije genetskog istraživanja u Srbiji i BiH

       Aktivnost br. 1.2.1. Nabavka vozila (4×4) za potrebe Šuma Srpske

       Aktivnost br. 1.3: Kreiranje zajedničkog plana upravljanja i praćenja

       Aktivnost br. 1.4: Kreiranje nacrta mapa biodiverziteta

       Aktivnost br. 1.5: Realizacija procedure za ex situ konzervaciju omorike i proizvodnja sadnica

       Aktivnost br. 1.6: Aktivno upravljanje jednim staništem omorike

      

REZULTAT BR. 2: Razvijanje i uspostavljanje partnerstva između institucija koje se bave konzervacijom

       Aktivnost br. 2.1: Organizacija tematske konferencije: Očuvanje jedinstvenog biodiverziteta doline rijeke Drine

REZULTAT BR. 3: Podignuta svijest o biodiverzitetu u lokalnim zajednicama, na nacionalnom i regionalnom nivou i kod posjetilaca

Aktivnost br. 3.1: Kreiranje i izrada edukativnog paketa

Aktivnost br. 3.2: Obilježavanje dana biodiverziteta

Aktivnost br. 3.3: Obilježavanje staništa  Pančićeve omorike

Aktivnost br. 3.4: Kreiranje mobilne izložbe

Aktivnost br. 3.4: Štampanje promotivnog materijala (olovke, pamfleti, baner, vrećica, fascikla)

Aktivnost br. 3.4: Organizacija dvije konferencije za štampu.

Aktivnost br. 3.4: Produkcija kratkog filma