PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga: Treći
Ugovor br. 48-00-162/2021-28-6 potpisan 27.03.2023.
Naziv projekta: Sve na jednom mjestu za podršku omladinskom poduzetništvu i prekograničnoj saradnji
Specifični cilj: SO 1.2: Podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije
Rezultat: R 1.2.2: Mogućnost zapošljavanja i preduzetništvo ranjivih grupa se unapređuje kroz zajedničke prekogranične napore, uključujući podsticanje održivog socijalnog preduzetništva.
Budžet projekta:

 

Ukupna vrijednost projekta (€): EU doprinos (€)
€  215,629.61            €  183,285.17

85.00%

Korisnici sredstava:

 

Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
SRB

Centar za omladinski rad, Novi Sad

BiH

Centar za edukaciju mladih, Travnik

Fondacija tuzlanske zajednice

SRB

Udruženje mladih, Sremska Mitrovica

Područje realizacije:

 

SRB: BIH:
Sremski okrug: Sremska Mitrovica, Šid, Ruma Tuzla, Lukavac, Živinice
Ciljne grupe projekta: A) 50 nezaposlenih mladih između 18-30 godina bez kompetencija relevantnih za potrebe tržišta;

 

C) Predstavnici lokalnih i državnih vlasti u dvije države

Datum početka i trajanje projekta: 01.04.2023. 18 mjeseci
Opšti cilj projekta: Doprinijeti socio-ekonomskom razvoju prekograničnog područja Srbija-Bosna i Hercegovina uvećanjem mogućnosti za zaposlenje, mobilnost i socijalnu uključenost ranjivih grupa među mladima.
Specifični ciljevi projekta: Povećanje zapošljivosti i uključenosti u društvo ranjive populacije mladih u prekograničnom području Srbija-BiH povećanjem njihovih kompetencija kroz inovativni pilot program servisa sve-u-jednom
Rezultati: 1) Razvijen servis koji odgovara lokalnim potrebama mladih, te prepoznat kao model dobre prakse od strane lokalnih vlasti u prekograničnom području.

2) 50 osoba iz ranjive populacije mladih iz prekograničnog područja steklo znanja iz poduzetništva, finansija i opštih vještina.

3) Razvijeno do 20 poslovnih ideja, te 6 odabrano za dalji razvoj uz mentorsku podršku.

Aktivnosti: 1.1. Izvođenje studije mapiranja potreba u prekograničnom području;

1.2. Razvijane servisa sve-u-jednom na osnovu studije  i multi-sektorske saradnje;

1.3. Evaluacija servisa i preporuke za održivost u budućnosti;

 1.4. Organizacija prekograničnog okruglog stola s ciljem zagovaranja za priznavanje servsa od strane lokalnih vlasti u Srbiji i BiH;

2.1. Kampanja za regrutiranje ranjive omladine za učešće u projektu;

2.2. Edukacijski kursevi: A) Opšte vještine; B) Finansijska pismenost C) Poduzetništvo;

3.1. Odabir mentora;

 3.2. Organizacija 2 prekogranične studijske posjete u Srbiji i BiH;

3.3. Razvijanje poslovnih ideja uz mentorstvo;

 3.4. Prekogranični događaj “Elevator Pitch” s ciljem promocije uspješnih poslovnih praksi, te takmičenje čija je biznis ideja najbolja;

3.5. Mentorska podrška za 6 odabranih poslovnih ideja.