Mjera 1.1:  – Unapređenje produktivnosti I kompetitivnosti oblasti u pogledu ekonomskih, ruralnih, kulturnih i prirodnih resursa

Naziv projekta:  Smanjenje otpadnih voda i zaštita životne sredine u opštinama Ub i Istočno Sarajevo

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija €137,498.50 €100,593.90
Bosna i Hercegovina € 173,954.34 €139,163.47
UKUPNO € 311,452.84 €239,757.37

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: JKP “Djunis” Ub

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini: JP “Vodovod I kanalizacija” Istočno Sarajevo

 

Partneri: Udruženje “Safe Life”

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Kolubarska regija, Ub
  • Bosna i Hercegovina: Istočno Sarajevo i Sarajevo

Ciljne grupe projekta: Osoblje javnih komunalnih organizacija “KJP Djunus” iz Uba (106), osoblje “Vodovoda i Kanalizacija ad” iz Istočnog Sarajeva (100), građani opština Ub i Istočno Sarajevo, romsko stanovništvo (oko 100 domaćinstava, oko 500 građana), deca školskog i predškolskog uzrasta (5-15 godina starosti 300), građani iz novih naselja u Istočnom Sarajevu

 

Trajanje projekta: 03/12/2012-02/12/2013

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta: Poboljšati zaštitu životne sredine i zdravlje ljudi kroz prekograničnu saradnju između Srbije i Bosne i Hercegovine

Specifični ciljevi: Promovisanje ekološke svesti o održivom korišćenju i zaštiti voda na opštinskom nivou kroz prekograničnu saradnju

Aktivnosti i rezultati projekta

Opštine Ub i Istočno Sarajevo su uspjele da unaprijede kvalitet i održavanje sistema vodovoda i kanalizacije u lokalnim zajednicama, kroz razmjenu svojih stručnih znanja i iskustva.

Nabavljena je savremena oprema, koja je omogućila komunalnom preduzeću UB otkrivanje kvarova na mreži, što je smanjilo gubitak vode za 20-30% na teritoriji opštine Ub.

Komunalno preduzeće u Istočnom Sarajevu nabavilo je specijalno vozilo koje služi za uklanjanje začepljenja na kanalizacionom sistemu.

Podizanje svijesti o značaju racionalnog korišćenja vodnih resursa, potreba za smanjenjem negativnih efekata zagađenja koje potiče iz gradske kanalizacije na zdravlje ljudi bila je osnova javnih kampanja organizovanih u okviru projektnih aktivnosti. Kampanje su uključivale osnovne i srednje škole, ruralnu i romsku populaciju.

Promotivne kampanje počele su na samom početku projekata. Tim povodom pripremljeno je i distribuirano više od 3500 brošura, 2000 letaka, 500 brošura i promotivnih plakata. Promotivni materijal je podijeljen na šest radionica u osnovnim i dvije radionice u srednjim školama, na obilježavanje Svetskog dana voda i Dana zaštite životne sredine. Takođe, sprovedena je aktivna medijska kampanja tokom cijelog perioda projekta.

 

Projekat je riješio velike i svakodnevne probleme građana i uspostavio intenzivnu saradnju između gotovo svih institucija ove dvije opštine, koja je krunisana njihovim bratimljenjem.