Program prekogranične saradnje između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine (BiH) biće sproveden u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021-2027. sa ciljem promocije dobrosusjedskih odnosa, podsticanja integracije u Uniju i promovisanja socio-ekonomskog razvoja kroz zajedničke lokalne i regionalne inicijative.

Pravni osnov za izradu Programa prekogranične saradnje je: Uredba (EU) 2021/1529 Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. septembra 2021. kojom se uspostavlja Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA III).

Ovim instrumentom EU nastavlja da pruža pravni okvir za pružanje finansijske pomoći zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u njihovim naporima da podstaknu političke, ekonomske i institucionalne reforme s krajnjim ciljem punopravnog članstva u Evropskoj uniji.

Prekogranični program Srbija-Bosna i Hercegovina 2021-2027 sprovodi se u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) i rezultat je zajedničkih napora vlada i drugih zainteresovanih strana obje zemlje. IPA III podržava prekograničnu saradnju s ciljem promocije dobrosusjedskih odnosa, podsticanja integracije u Evropsku uniju i promovisanja socio-ekonomskog razvoja.

Program analizira socio-ekonomsku situaciju u prekograničnoj regiji, postavlja zajedničku strategiju za rješavanje identifikovanih problema i formuliše zajedničke tematske prioritete za razvoj. Ovaj Program se zasniva na temeljnom pregledu izazova i specifičnosti programskog područja.

Ukupno sufinansiranje Unije za Prekogranični program za period 2021-2027. iznosi 14.000.000 eura, dok se očekuje da će sufinansiranje korisnika iznositi 2.223.529,42 eura.