PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje projektnih predloga: Drugi
Aplikacija br.: 3
Ugovor br. 48-00-00080/2019-28-4 potpisan 09.03.2021.
Naziv projekta: Unapređenje upravljanja sistemom zaštite od požara u prekograničnom području BiH i Srbije
Specifični cilj: S 2.2 Unapređenje sistema upravljanja za intervencije u vanrednoj situaciji
Rezultat: R 2.2.1: Kapacitet za pripravnost, prevenciju i reagovanje svih organizacija/institucija u sistemu zaštite i spašavanja u pograničnom području ojačani su na dugi rok
Budžet projekta:

 

Ukupna vrednost projekta (€): EU doprinos (€)
€  429,737.52 €  363,429.02

85%

Korisnici sredstava:

 

Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Opština Rogatica, BiH   Javno preduzeće “Nacionalni park Tara” Bajina Bašta, SRB
Područje realizacije:

 

BIH: SRB:
Opština Rogatica Opština Bajina Bašta
Ciljne grupe projekta: Zaposleni u različitim institucijama vezanim za intervencije sprečavanja požara, spasavanja i oporavka (Opština Rogatica, NP Tara, Opština Bajina Bašta, vatrogasne jedinice, šumarska preduzeća, predstavnici rukovodilaca zaštićenih područja, predstavnici civilne zaštite) koji će biti obučeni

37.600 stanovnika opština Rogatica i Bajina Bašta koji će koji će biti obuhvaćeni medijskom kampanjom za sprečavanje požara

Datum početka i trajanje projekta: 10.03.2021, 18 mjeseci
Opšti cilj projekta: Unapređenje sistema upravljanja hitnim intervencijama u slučaju požara u prekograničnom području BiH i Srbije
Specifični ciljevi projekta:  Unapređeni  kapaciteti za sprečavanje, reagovanje i spasavanje u vanrednim situacijama u požarima u opštinama Rogatica i Bajina Bašta
Aktivnosti i rezultati projekta  Rezultati

R1. Unapređeni ljudski kapaciteti za sprečavanje i intervencije u slučaju požara putem obuka

R2. Unapređen tehnički kapacitet institucija dodatnom opremom

R3. Razmjenjene najbolje prakse i postignuto umrežavanje vatrogasnih jedinica u prekograničnom području

R4. Unapređeno upravljanje putem izrade planova i procjene

R5. Podizanje svjesti lokalnog stanovništva na polju prevencije požara putem informativne kampanje.

Aktivnosti:

A1.1. Organizacija obuka u vezi sa hitnim intervencijama i prevencijom požara

A2.1 Nabavka vatrogasnih vozila 

A2.2 Nabavka vatrogasne opreme

A3. Organizacija radionica za razmjenu najboljih praksi

A4.1 Priprema procjene rizika od šumskog požara za NP Tara

A4.2 Priprema operativnog plana za zaštitu od požara za NP Tara

A4.3 Priprema Plana zaštite od požara za opštinu Rogatica

A5.1 Izrada/distribucija promo materijala

A5.2 Razvoj/ sprovođenje medijskih kampanja u dvije opštine

A5.3 Organizacija početne  i završne konferencije