Pregled projekta
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje predloga projekata: Drugi poziv
Ugovor br: 48-00-00079/2019-28-12 potpisan 24.05.2021.
Naziv projekta: Podrška uspostavljanju i unapređenju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju inovativnih lokalnih zajednica i novih preduzeća u prekograničnom području – SISTEM
Specifični cilj Programa: 1.1. Povećavanje zapošljivosti radne snage i povećanje prilika za  zapošljavanje
Programski rezultati: 1.1.3: Nezaposlene osobe stekle su nove praktične vještine u stvarnom radnom okruženju, na osnovu potražnje na tržištu rada i sličnosti s obje strane granice
Budžet projekta: Ukupna vrjednost projeta (€):

152.294,97

Ugovorena vrjednost

EU sredstava (€)123.167,97

i

% od ukupne vrjednosti projekta:

80,87%

Korisnik sredstava: Koordinator: Ko-korisnici:
Općina Novo Sarajevo, BiH  

–          Općina Ilijaš, BiH

–          Krovna organizacija mladih Srbija, Beograd, SRB

Područje realizacije: Bosna i Hercegovina: Srbija:
Općina Novo Sarajevo i Općina Ilijaš Opština  Sremska Mitrovica i Opština Loznica  
Ciljne grupe projekta: Mladi nezaposleni, diplomci, dugotrajno nezaposleni, žene, druge ranjive kategorije
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Opšti cilj projekta: Opći cilj je doprinijeti poboljšanju društveno-ekonomskog razvoja u prekograničnoj saradnji između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, provođenjem ciljanih i konkretnih akcija zasnovanih na komparativnim prednostima programskog područja i zajedničkim, efikasnim korištenjem resursa
Specifični ciljevi: Specifični cilj je povećanje mogućnosti zapošljavanja kroz zajedničke aktivnosti na razvoju novih mehanizama za podršku samozapošljavanju, kroz primjenu novih metodologija u prekograničnom području BiH i Srbije, kroz primjenu zajedničkih programa, obrazovanje, prenos znanja -kako i aktivnosti na podizanju svijesti
Očekivani rezultati : R1. Uspostavljeni mehanizmi za podršku samozapošljavanju mladih kroz ojačane kapacitete i poboljšanu saradnju između relevantnih aktera na polju poslovne podrške.

R2. Ojačane poslovne i preduzetničke vještine i sposobnost mladih za započinjanje posla

R3. Podignuta svijest o važnosti razvoja preduzetništva kod zainteresovanih strana i šire javnosti.

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

1.1. Uspostavljanje saradnje između lokalnih partnerstava za zapošljavanje;

1.2. Razvoj alata za podršku lokalnim zajednicama: Izrada baze podataka o poslovnim subjektima iz partnerskih općina;

1.3. Izrada lokalnog akcionog plana za zapošljavanje i samozapošljavanje;

1.4. Razvoj alata za podršku preduzetništvu: Zajednička baza znanja i virtuelno sastajalište i drugi alati

1.5. Obuka u učionici i na radnom mjestu za nove mentore.

 

2.1. Izrada kriterija, javno oglašavanje i odabir polaznika za obuku za samo-poduzetništvo;

2.2. Organizovanje obuke za samo-poduzetništvo u Srbiji i BiH;

2.3. Pružanje obrazovanja u segmentu o tome kako identifikovati i razviti inovativan proizvod za polaznike iz Srbije i BiH,

2.4. Mentorska podrška najuspješnijim polaznicima na osnovu poslovnih ideja razvijenih tokom obuke;

2.5. Prenos najboljih poslovnih praksi za polaznike iz Srbije i BiH.

 

3.1. Podrška uključivanju u međunarodne mreže za preduzetnike, prijavljivanje za EU fondove i pronalaženje i korištenje kredita i drugih izvora finansiranja;

3.2. Kreiranje vodiča za započinjanje vlastitog posla i kreiranje filma i publikacije Uspješne poduzetničke priče i

3.3. Studijska posjeta Hrvatskoj ili Sloveniji