PEGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv Treći
Ugovor br. 48-00-162/2021-28-1 potpisan 16.12.2022
Naziv projekta Zdravo starenje u prekograničnom regionu- HEAL
Specifični cilj Programa: SO 1.2. Podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije
Programski rezultat: Result inclusion 1.2.1. Nove održive socijalne i zdravstvene usluge se razvijaju i/ili se postojeće unapređuju prekograničnom razmjenom, saradnjom i sinergijom, povećanjem efikasnosti u pružanju usluga i povećanjem broja korisnika usluga
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos
€  254,447.77 €  216,280.6

85.00%

Korisnici sredstava Vodeći aplikant Ko-aplikant
SRB

Crveni krst Srbije – Crveni krst Vojvodine, Novi Sad

 BIH

Crveni krst Federacija BiH, Sarajevo

SRB

Fond Europski poslovi Autonomne pokraјine Vojvodina, Novi Sad

Područje realizacije SRB: BiH:
Autonomna pokrajina Vojvodina, Sremski okrug, opštine Šid, Ruma, Irig, Inđija, Stara Pazova, Pećinci i grad Sremska Mitrovica. Tuzlanski kanton, Posavski kanton, Kanton Srednja Bosna, Kanton Sarajevo i Zeničko-dobojski kanton i općine Orašje, Kiseljak, Novi Grad Sarajevo, Vareš i grad Gradačac
Ciljne grupe: 60 lokalnih mobilnih timova Crvenog krsta iz 12 opština u prekograničnom području (7 u Sremskom okrugu, 5 u 5 BiH kantona);

720 starijih osoba i članova njihovih porodica u Sremskom okrugu i 5 kantona u BiH

Datum početka i trajanje projekta: 01.02.2023, 18 mjeseci
Opšti cilj: Doprinijeti unapređenju zdravlja starijih građana omogućavanjem boljeg pristupu osnovnim zdravstveno-preventivnim uslugama u ruralnim područjima prekograničnog područja Srbije i BiH
Specifični ciljevi Unaprijediti efikasnost i sveobuhvatnost postojećih zdravstveno-preventivnih usluga za starije građane u skladu sa potrebama u Sremskom okrugu i u 5 kantona u BiH

 

 

Rezultati

 

1.1. Kreiranе nove standardizovane zdravstveno-preventivne usluge u ruralnim područjima

1.2. Aktivirani lokalni mobilni timovi za pružanje zdravstveno-preventivnih usluga

1.3. Sprovedena zdravstveno-edukativna kampanja  

Aktivnosti 1.1.1. Standardizovane usluge iz oblasti prevencije u zdravstvu koje provоde lokalni mobilni timovi u ruralnim područjima

1.1.2. Priprema plana obuke za lokalne mobilne timove za rad na terenu

1.1.3. Trening za lokalne mobilne timove za rad na terenu

1.2.1. Osnivanje lokalnih mobilnih timova za rad na terenu u ruralnim područjima

1.2.2. Opremanje lokalnih mobilnih timova za rad na terenu

1.2.3. Organizovanje info dana uz preventivne pregledе za starije građane u ruralnim područjima

1.3.1. Organizacija preventivno-zdravstvenih dana

1.3.2. Priprema promotivnog materijala

1.3.3. Organizacija profesionalnih konferencija