PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga: Prvi
Aplikacija br.: 22
Ugovor br. 48-00-00046/2016-28-7 potpisan 06.07.2019.
Naziv projekta: Unaprjeđenje upravljanja čvrstim otpadom
Specifični cilj: SO 2.1: Unaprjeđenje održivog planiranja u oblasti životne sredine i podsticanje biodiverziteta
Rezultat: R 1: Efikasnost javnih službi i praksi u upravljanju čvrstim otpadom i otpadnim vodama poboljšana je kroz zajedničke inicijative sa obje strane granice
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta (€):  EU doprinos (€):
€  926,451.80 €  787,484.03
Korisnici sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Javno komunalno preduzeće – ”RAD” SRB

·         Javno komunalno preduzeće “Vidrak”

·         Dunavski centar za kompetenciju

Područje realizacije: SRB: BiH:
Kolubarski okrug, grad Valjevo Sarajevski kanton
Ciljne grupe projekta: Javno komunalno preduzeće “RAD”;

Javno komunalno preduzeće “Vidrak”;

Domaćinstva i građani;

Javne institucije i privatne kompanije;

Sakupljači otpada, kompanije koje se bave reciklažom

Datum početka i trajanje projekta: 07.07. 2019, 26 mjeseci
Opšti cilj projekta: Doprinijeti unaprjeđenju kvaliteta života stanovništva u prekograničnom području kroz unaprjeđenje sistema upravljanja čvrstim otpadom
Specifični ciljevi projekta: S.O.1 Unaprijediti efikasnost i kvalitet separacije, prikupljanja i transporta čvrstog otpada u prekograničnom području

S.O.2 Podići svijest o važnosti zaštite životne sredine u prekograničnom području s fokusom na separaciju otpada i reciklažu

 

 

Aktivnosti i rezultati projekta

 

REZULTAT BR. 0.1:  Uspostavljena struktura upravljanja projektom

       Aktivnost br. 0.1.1: Upravljanje kvalitetom projekta, finansijama i praćenjem

       Aktivnost br. 0.1.2: Sastanci partnera/upravnog odbora

REZULTAT BR. 1.1: Smanjena količina čvrstog otpada na deponijama u prekograničnom području

       Aktivnost br. 1.1.1: Nabavka opreme za primarnu selekciju otpada i vozila za prikupljanje i transpost (kante za domaćinstva, specijalizirani kontejneri, specijalizirani kamioni za prikupljanje otpada)

REZULTAT BR. 1.2: Unaprijeđeni ljudski i tehnički kapaciteti javnih komunalnih preduzeća u prekograničnom području u oblasti prikupljanja otpada, primarnoj selekciji, transportu i reciklaži.

       Aktivnost br. 1.2.1: Unaprjeđenje objekata za prikupljanje i upravljanje čvrstog otpada kroz izgradnju i rekonstrukciju bunara sa tehničkom vodom

       Aktivnost br. 1.2.2: Instalacija specijaliziranih kontejnera i raspodjela kanti u domaćinstvima sa suvu separaciju otpada

       Aktivnost br. 1.2.3: Izgradnja kapaciteta oba javna komunalna preduzeća u polju prikupljanja, separacije, upravljanja i reciklaže čvrstog otpada.

REZULTAT BR. 2.1: Populacija u prekograničnom području informisana i upoznata sa najboljim praksama upravljanja čvrstim otpadom.

       Aktivnost br. 2.1.1:  Istraživanje interesovanja građana za korištenje kanti sa separaciju suhog i mokrog otpada

       Aktivnost br. 2.1.2:  Izgradnja kapaciteta građana u oblasti separacije otpada i reciklaže

       Aktivnost br. 2.1.3:  Dizajniranje promocije i plana komunikacije

       Aktivnost br. 2.1.4:  Priprema i distribucija promotivnog materijala i realizacija promotivne kampanje (uključujući i socijalne medije)