Mjera I.2: Prekogranične inicijative namijenjene podsticanju razmjene ljudi i ideja u cilju unapređenja profesionalne i saradnje NVO sektora.

 

Naziv projekta:  Novi odnosi u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine

 

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija €59,861.20 €45,400.00
Bosna i Hercegovina €41,678.48   € 34,043.00
UKUPNO                                        € 101,539.68 € 79,443.00

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Inicijativa za ljudska prava

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini: Institut za razvoj demokratije

 

Partneri:

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Užice, Priboj, Prijepolje, Požega
  • Bosna i Hercegovina: Goražde, Višegrad, Bratunac, Srebrenica

 

Ciljne grupe: 40 mladih ljudi iz pograničnog područja Srbije (Užice, Priboj, Prijepolje, Požega) i Bosne i Hercegovine (Goražde, Višegrad, Bratunac, Srebrenica) po 5 učesnika iz svake zajednice.

 

Trajanje projekta: 01.12.2010. – 30.11.2011.

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj:

Opsti cilj projekta je inspirisati mlade ljude da prihvate multietničke vrijednosti  i  razviju  prijateljske  odnose  i  bliske  veze  sa  svojim vršnjacima preko granice.

Specifični ciljevi:

Specifični cilj 1. Civolno društvo je ojačano da promoviše prekograničnu saradnju baziranu na dobrim multietničkim odnosima

 

Specifični cilj 2. U projektnom području su uspostavljeni odnosi za prekograničnu saradnju

 

Aktivnosti i rezultati projekta

 

Ovaj projekat se bavio uspostavom otvorenog i poštenog dijaloga između 8 pograničnih opština u Srbiji i Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja resursa koji bi omogućili održivost promjena u dužem period.

 

Četrdeset mladih ljudi je obrazovano u prekograničnim odnosima, ljudskim i pravima manjina i principima multietničkog i građanskog društva kroz seminare, uzajamne posjete, ulične akcije i festival. Na svim ovim događajima oni su učili o osnovama demokratije, ljudskim pravima i EU integracijama. Festival “Nove veze” je bio finalna i najvidljivija aktivnost projekta, tokom kojeg je 40 mladih ljudi iz Užica, Požege, Priboja, Prijepolja, Višegrada, Goražda, Srebrenice i Bratunca predstavilo turističke, kulturne i ekonomske potencijale ovog područja. Tokom debata na festivalu, diskutovalo se o narušenim vezama u prošlosti, značenju “novih veza” među mladima i planovima da se očuvaju u budućnosti.