Pregled projekta
Program: PPS SRB-BiH 2007-2013
Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Treći poziv
Broj aplikacije: 11
Broj ugovora 2017/387-271 potpisan  09/30/2017
Naziv projekta: Sistem odbrane od poplava u pograničnom području Srbija-Bosna i Hercegovina
Specifični cilj Programa: Mera 1.1 Poboljšanje produktivnosti i konkurentnosti ekonomskih, ruralnih i ekoloških resursa ove oblasti
Programski rezultati:  
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: (€): EU doprinos:
€ 962,017.52 € 807,552.20

84%

Korisnik sredstava: Vodeći apikant: Koaplikant:
Grad Užice Srbija:

Vodeći aplikant: Grad Užice

Partneri: Opština Bajina Bašta

BIH:

Aprikant: Opština Visegrad

Područje realizacije: Srbija: BiH:
Grad Užice I opština Bajina Basta Opština Visegrad
Ciljne grupe projekta: Stanovništvo u Mokroj Gori,  Rači, u opštini Višegrad,
Trajanje projekta: 09/30/2017, 24 meseca
Opšti cilj projekta: Doprinos uspostavljanju sistema za odbranu od poplava i sanaciju od posljedica poplava u prekograničnom području u Srbiji i Bosni i Hercegovini
Specifični ciljevi: Poboljšana preventivna obrana od poplava u bujičnim rijekama Kamišina, Rača i Rzav na području Grada Užica i opština Bajina Bašta i Višegrad
Očekivani rezultati i aktivnosti : R1: Obnovljena infrastruktura za obranu od bujičnih poplava u rijeci Kamišini na Mokroj Gori. R2: Izgrađena desna obala rijeke Rzav u Višegradu R3: Izgrađena je lijeva obala rijeke i uređen vodotok rijeke Rače u općini Bajina Bašta. R4: Povećani kapaciteti za reagovanje tokom bujičnih poplava u lokalnim upravama Užice, Bajina Bašta i Višegrada. R5. Povećan nivo svijesti građana o reakcijama u vrijeme poplava.