PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv: Treći
Ugovor br. 48-00-162/2021-28-9 poptisan 26.04.2023.
Naziv projekta: Eko turizam u prekograničnom području Srbije-BiH – Posmatranje ptica preko granice
Specifični cilj Programa: SO 3.1. Povećanje doprinosa turizma društveno-ekonomskom razvoju programskog područja
Programski rezultat: R 3.1.2: Otvorene nove održive mogućnosti zapošljavanja i poslovanja u sektoru turizma zajedničkim prekograničnim naporima
Budžet projekta Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos:
€  209,847.46 €  178,370.68

85%

Korisnici sredstava: Vodeći aplikant Ko-aplikant
SRB

Caritas Šabac

BIH

Crveni krst Tuzlanskog kantona

SRB

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Područje realizacije: SRB: BiH:
Donje Podrinje (Bogatić,  Šabac, Loznica) Zaštićeni pejzaž Konjuh (Tuzlanski kanton, Banovići, Živinice, Kladanj)
Ciljne grupe: – Osobe koje pripadaju osjetljivim grupama: osobe sa onesposobljenjem, osobe sa mentalnim problemima, žene sa sela, osobe u stanju potrebe za socijalnom pomoći

– Poljoprivredna gazdinstva koja žele proširiti svoje ekonomske aktivnosti u pravcu turizma i seoska turistička domaćinstva

– Lokalne organizacije civilnog društva koje se bave socijalnom zaštitom i zaštitom prirode

– Institucije: lokalne javne turističke organizacije, regionalne razvojne agencije, lokalne opštine i gradovi, fakulteti

– Privatne turističke agencije, turoperatori i vodiči

– Prodavači, lanci supermarketa, prodavnice hrane za kućne ljubimce

– Mediji

Datum početka i trajanje projekta: 01.05.2023, 24 mjeseca
Opšti cilj: Povećanje doprinosa turizma socio-ekonomskom razvoju programskog područja
Specifični ciljevi S 1 – Kreirane nove i održive mogućnosti zapošljavanja i poslovanja u ekoturizmu za ljude iz ranjivih grupa u prekograničnom području

S 2 – Uvećani kapaciteti za eko-turizam i posebno promovisano posmatranje ptica kao forma, novog i inovativnog pristupa turizmu -posmatranje ptica integrisano u turističku ponudu u prekograničnom području kao adekvatan alat za zaštitu prirode i društveni razvoj

 

 

Očekivani rezultati: R 1.1 – Promotivni događaj za 100 učesnika iz oblasti turizma kao prilika za umrežavanje

R 1.2 – Definisane i markirane dvije staze za posmatranje ptica sa 6 info tabli

R 1.3 – Kreirana publikacija “Trening material za turističke vodiče za divlje životinje u prekograničnom području Srbije i BiH i objavljena u 50 primjeraka.

R 1.4 – Održana dva treninga za vodiče za posmatranje ptica za 40 vodiča

R 1.5 – Studijska posjeta turističkom socijalnom preduzeću “Avlija  održivog razvoja” i Specijalnom rezervatu prirode “Zasavica za 80 učesnika

R 1.6 – Pokrenuta kampanja za poboljšanje vidljivosti i promociju novih turističkih destinacija

R 2.1 – Organizovana dva treninga za izradu kućica za ptice i hrane za ptice

R 2.2 – Materijal i alati za hranu za ptice i izradu kućica za ptice uključujući mašine za pakiranje hrane nabavljeni za dvije partnerske organizacije Caritas Šabac i Crveni krst Tuzla

R 2.3 – Dva proizvoda – hrana za ptice i kućice za ptice – brendirani i dostupni u prodaji. Dva kratka videa o proizvodima kreirana i promovisana u okviru kampanje vidljivosti

R 2.4 – Organizovana dva promotivna događaja u obje države na kraju projekta za 100 učesnika

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

 

A1.1: Organizacija zajedničkog promotivnog događaja

A1.2. Kreiranje novih turističkih proizvoda-staze za posmatranje ptica na novim destinacijama

A1.3. Kreiranje i dizajniranje publikacije “Trening materijali za turističke vodiče za divlje životinje u prekograničnom području Srbija-BiH”

 A1.4. Organizacija dva treninga za vodiče za posmatranje ptica za 40 vodiča

A1.5. Organizacija studijske posjete socijalnom preduzeću “Avlija  održivog razvoja” . i specijalnom rezervatu prirode “Zasavica”

A1.6. Organizacija kampanje vidljivosti za promociju novih turističkih destinacija u prekograničnom području

A2.1. Dva treninga za proizvodnju hrane za ptice i kućica za ptice

A2.2. Nabavka materijala i alata za proizvodnju hrane za ptice i kućica za ptice

A2.3. Plasiranje proizvoda: brendiranje, marketing i prodaja novih proizvoda

A2.4. Dva finalna promotivna događaja u obje države za 100 učesnika