Mjera I.2 – Prekogranične inicijative namijenjene podsticanju razmjene ljudi i ideja u cilju unapređenja profesionalne i saradnje NVO sektora.

 

Naziv projekta:  Međunarodni limski biatlon Priboj-Rudo (Setihovo) “Regata za sve”

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 88,725.12 € 74,972.73
Bosna i Hercegovina € 82,492.00 € 69,466.51
UKUPNO € 171,217.12 €144,439.24

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Turistička organizacija Priboj

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini: opština Rudo

 

Partneri:

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Zatiborski okrug i Priboj
  • Bosna i Hercegovina: Gornjodrimska regija i Rudo

Ciljne grupe projekta: Ljubitelji ekstremnih sportova, mladi od 18 do 25 godina, ljubitelji prirode, žene između 18 i 30 godina, ribari, rafting klub „Dabar“ Priboj, rafting klub „Valine“ Rudo, udruženje ribara „Mladica“ Priboj, udruženje sportskih ribolovaca „Jezero“ Rudo

 

Trajanje projekta: 10.06. 2013 –10.07.2014

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta: Nastavak unapređenja komunikacije i saradnje između lokalnih zajednica i organizacije lokalnih zajednica prekograničnih regiona, Priboja i Rudog

Specifični ciljevi: Unapređenje postojeće međunarodne manifestacije Limskog biatlona kroz nove zajedničke manifestacije i jačanje tehničkih kapaciteta za rafting i biciklizam

 

Aktivnosti i rezultati projekta

 

Projekat “Regata za sve” bio je produžetak projekta iz Prvog poziva, koji je okarakterisan kao veoma  uspješan, ali i veoma atraktivan.

Biatlon se sastoji od dvije sportske discipline: raftinga i biciklizama.Kroz projekat nabavljena je i potrebna oprema za pomenute aktivnosti: dva čamca za rafting i prateća oprema (45 pari neoprenskih čizama i odijela, dvije mehaničke pumpe i četiri spasilačka užad).

 

U okviru projekta organizovana je regata za osobe sa invaliditetom, čiji je glavni cilj uključivanje osoba sa invaliditetom u aktivan društveni život, kao i pružanje mogućnosti za lični doprinos u promociji i razvoju vodenih sportova. Na ovoj regati učestvovalo je više od 70 osoba sa posebnim potrebama.

 

Dvodnevna ekološka regata organizovana je sa ciljem čišćenja 33 km Limskog pojasa između Priboja i Setihova od čvrstog otpada na obalama, ako I sa ciljem  podizanja ekološke svesti učesnika i lokalnog stanovništva. Tom prilikom prikupljeno je oko 20 m3 čvrstog otpada koji je odložen na obje strane granice.

U cilju poboljšanja tehničkog kapaciteta biciklističkog karavana, obilježene su dvije biciklističke staze i postavljeno 90 turističkih znakova, nabavljeno je 40 brdskih bicikala i 45 pari zaštitnih kaciga i rukavica. Opština Rudo osnovala je biciklističku sekciju koja doprinosi popularizaciji biciklističkog karavana.

Međunarodni sertifikat izdat od strane Međunarodne rafting federacije (IRF) obezbijeđen je rafting skiperima koji su prošli napredni nivo obuke organizovan u BIH.Status IRF-a pružio je sertifikovanim skiperima   novi profesionalni angažman,  obezbedio egzistenciju I mogućnost dalje edukacije .

 

Kroz preojekat unapredjeni su tehnički uslovi  za organizaciju Raftinga kroz izgradnju platoa i dolaznog platoa u Uvcu, kao i rekonstrukcija prilaznih stepeništa na splavu Valine.

 

U cilju poboljšanja vidljivosti projekta organizovano je šest press konferencija i štampani su različiti promotivni materijali (brošura, letaka i postera, USB-a, majica itd).