Uspostavljanje i organizacija

U skladu s članom 79. Okvirnog sporazuma, uspostavlja se Zajednički tehnički sekretarijat koji će pomagati Komisiji, strukturama za prekograničnu saradnju, Upravnom tijelu, Zajedničkom nadzornom  odboru.

Zajednički tehnički sekretarijat osnovan je za Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021-2027, sa glavnim sedištem u Užicu, Republici Srbiji (Adresa:  Nemanjina 52, Užice, Antena (prateće tijelo) sa sjedištem u Tuzli, BiH (Adresa: Turalibegova bb, TC Pasaž

75000 Tuzla). 

Organizacija i osoblje zajedničkog tehničkog sekretarijata

ZTS čine osoblje imenovano od strane oba operativna tijela. Broj i kvalifikacija osoblja odgovaraju zadacima definisanim u nastavku. Osoblje ZTS-a treba da pokriva relevantne jezike – srpski/bosanski i engleski.

Rad ZTS-a, uključujući troškove osoblja, finansira se iz prioriteta tehničke pomoći. Detaljnija pravila o radu ZTS-a uključena su u bilateralni sporazum između operativnih struktura.

Njegove aktivnosti će se sprovoditi prema godišnjem planu rada koji godišnje odobri Zajednički nadzorni  odbor.

Zadaci ZTS-a

Zajednički tehnički sekretarijat može biti odgovoran, u skladu s članom 79(7) Okvirnog sporazuma, za sljedeće zadatke:

  • organizovanje sastanaka Zajedničkog nadzornog odbora, uključujući izradu i distribuciju zapisnika;
  • pomoć potencijalnim aplikantima u pronalaženju partnera i razvoju projekata, organizovanje informativnih dana i radionica; razvoj i održavanje mreže zainteresovanih strana;
  • pomoć korisnicima i partnerima u implementaciji;
  • priprema, sprovođenje i izvještavanje o  aktivnostima prekograničnih kooperativnih operacija;
  • uspostavljanje sistema za prikupljanje pouzdanih informacija o implementaciji Programa prekogranične saradnje;
  • priprema godišnjih i finalnih izveštaja o implementaciji Programa ;
  • planiranje i sprovođenje kampanja informisanja i drugih aktivnosti vezanih za podizanje javne svijesti o Programu, uključujući objavljivanje propagandnog materijala o Programu i održavanje programskog veb-sajta.

Pored toga, kroz podršku i praćenje, Zajednički tehnički sekretarijat će pružiti relevantne informacije Ugovornom organu koje ukazuju na potrebu za potencijalnim korektivnim mjerama u vezi sa samom implementacijom, a u skladu s njegovim dužnostima.