Pregled projekta
Program: PPS SRB-BIH 2014-2020
Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Prvi
Broj aplikacije: 29
Broj ugovora 48-00-00046/2016-28-4 potpisan 12/30/2018
Naziv projekta: Društvene  integracija kroz parasport –Parainspired!
Specifični cilj Programa: 3.2: Jačanje kulturnog identiteta u programskom području
Programski rezultati: 1: Podstiču se održive kulturne i sportske razmjene preko granice
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta : EU doprinos:
€  263,914.43 €  224,327.27

 

Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Novi Sad Srbija:

•           Opština Inđija

•           Fond za evropske poslove Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad

Bosna i Hercegovina:

Olimpijski komitet BiH, Sarajevo

Područje realizacije: Srbija: Bosna i Hercegovina:
Inđija Sarajevski Kanton
Ciljne grupe projekta:
  • Sportski profesionalci,
  • sportska akademska zajednica,
  • studenti koji se bave sportom,
  • predstavnici lokalnih jedinica,
  • profesionalni paraolimpijski sportisti
Trajanje projekta: 12/31/2018, 15 mjeseci
Opšti cilj projekta: Podrška socijalnoj integraciji kroz podsticanje održivih sportskih razmjena kako bi se povećalo učešće osoba sa fizičkim invaliditetom u sportu u oblasti prekograničnog područja.
Specifični ciljevi: (1) Stvaranje preduslova za razvoj sporta namijenjenog osobama sa fizičkim invaliditetom kroz nabavku sportske opreme i povećanje profesionalnih kompetencija i institucionalnih kapaciteta;

(2) Promovisanje parasporta na sportskim događajima vezanim za invaliditet.

Očekivani rezultati I aktivnosti : Rezultat br. 1.1: Nabavljena sportska oprema potrebna za proces obuke sportista sa invaliditetom

Aktivnost br. 1.1.1: Nabavka sportske opreme za lokalne sportske organizacije koje rade sa sportistima sa invaliditetom

Aktivnost br. 1.1.2: Nabavka prevoznog sredstva za osobe sa invaliditetom

Rezultat br. 1.2: Sportski profesionalci obučeni za rad sa sportistima sa invaliditetom

Aktivnost br. 1.2.1: Organizacija radionica za sportske profesionalce

Aktivnost br. 1.2.2: Promotivna obuka sportista  sa invaliditetom

Aktivnost br. 1.2.3: Istraživanje o učešću osoba sa fizičkim invaliditetom u sportu u pograničnom području

Aktivnost br. 1.2.4: Razvoj nastavnog materijala

Rezultat br. 1.3: Sportski asistenti dodijeljeni lokalnim sportskim asocijacijama kako bi podržali razvoj sportskih mogućnosti za fizički hendikepirane;

Aktivnost br. 1.3.1: Dodjeljivanje 4 sportska asistenta lokalnim sportskim asocijacijama

Aktivnost br. 1.3.2: Pokretanje Inicijative za organizovani sportski angažman osoba sa invaliditetom u programskoj oblasti.

Rezultat 2.1: Dva simpozijuma organizovana na temu fizički invalidnih osoba u sportu

Aktivnost br. 2.1.1: Organizacija simpozijuma

Rezultat br 2.1: Dvije izložbe organizovane za promociju parasporta

Aktivnost br. 2.1.2: Organizacija izložbi

Rezultat br 3: Sproveden projekt

Aktivnost br. 3.1 .: Upravljanje projektom