Mjera I.1 – Unapređenje produktivnosti i konkurentnosti ekonomskih, ruralnih i ekoloških resursa u programskom području  

Naziv projekta:  Ekološki dvogled

Budžet projekta:

  Vrijednost pojekta EU doprinos
Republika Srbija €150,621.44 € 125,181.44
Bosna i Hercegovina € 135,085.00 € 112,530.00
UKUPNO                                        € 285,706.44 € 237,711.44

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Opština Priboj

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini:  Opština Rudo

Partneri:

 

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Zlatiborski okrug, opština Priboj  
  • Bosna i Hercegovina: područje gornjeg toka rijeke Drine, opština Rudo

 

Ciljne grupe projekta: Stanovništvo pograničnog područja opština Priboj i Rudo; nevladine organizacije koje se bave ekologijom, mediji, turisti, ribari, lovci, šumsko gazdinstvo Prijepolje, šumsko gazdinstvo “Panos” Višegrad, ljubitelji prirode.

 

Trajanje projekta: 01.12.2010. – 31.03.2012

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta: Cilj projekta je ohrabriti saradnju partnerskih opština Priboj i Rudo da unaprijede i zaštite čovjekovu okolinu kao zajednički resurs.

Specifični cilj projekta: Uspostavljanje sistema odvoza čvrstog otpada i njegovog sakupljanja u pograničnim područjima opština Priboj i Rudo kroz izgradnju kapaciteta lokalnih komunalnih preduzeća i povećanje učešća građana u rješavanju ekoloških problema.

 

Aktivnosti i rezultati projekta

 

 

Uspostavljanjem sistema prikupljanja i odlaganja čvrstog komunalnog otpada, izgradnjom kapaciteta pružalaca komunalnih usluga, uspostavljanjem Pozivnih centara „Odgovor u roku 48 sati“ i povećanjem učešća građana u pitanjima zaštite okoline, naročito u udaljenim pograničnim oblastima kreirana je mogućnost za poboljšanje usluga u lokalnim zajednicama.

 

Granica u ovom području daje interesantan prekogranični karakter ovom projektu. Ona vijuga na takav način da je opština Priboj (Srbija) bliža nekim mjesnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, (Mokronozi, Uvac, Štrpci i Bijelo Brdo), dok je opština Rudo (BiH) veoma blizu mjesnih zajednica u Srbiji (Sjeverin i Sastavci). Nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju, Javno komunalno preduzeće “Usluga” iz Rudog je počelo da obavlja usluge uklanjanja otpada u mjesnim zajednicama u Srbiji, dok je Javno komunalno preduzeće “Usluga” iz Priboja krenulo da radi to isto za mjesne zajednice u Bosni i Hercegovini, svako od njih prelazeći granicu po nekoliko puta.

 

Takođe su uspostavljeni Pozivni centri “48 sati” u Priboju i Rudom u kojima građani mogu prijaviti ekološke probleme, kao što su divlje deponije, problem sa kanalizacijom ili prljave ulice. Građani to mogu učiniti slanjem SMS poruke, email-om ili telefonskim pozivom. Nakon zaprimanja poziva, odgovorne službe, uključujući komunalna preduzeća, direkcije za izgradnju i inpekcijske službe, obavezne su da obavijeste građane u roku od 48 sati o tome kako će dotični problem biti riješen. Radi uspješne implementacije projekta, nabavljen je softver “48 sati”, kao i 50 kontejnera (40 za opštinu Priboj i 10 za opštinu Rudo) i po jedan kamion za odvoz smeća za komunalna preduzeća u Rudom i Priboju. Da bi se podigla javna svijest o projektu, održana su dva foruma u Sjeverinu i Sastavcima (opština Priboj) i jedan u Uvcu (opština Rudo).

 

Implementacija Ekološkog dvogleda je osigurala jače partnerstvo građana u slučajevima zaštite okoline što je doprinijelo uvezivanju, komunikaciji i saradnji među mjesnim zajednicama u programskom području, a naročito na polju zaštite okoline, evropskim integracijama i uvođenju EU standarda u rad lokalnih zajednica kao primjer drugim opštinama u implementaciji sličnih projekata.