Measure I.1– Unapređenje produktivnosti I kompetitivnosti oblasti u pogledu ekonomskih, ruralnih, kulturnih i prirodnih resursa

 

Naziv projekta:   Podrška preduzetničkim aktivnostima mladih

Budžet:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 164,982.33 € 137,925.23
Bosna i Herzegovina € 154,435.11 € 129,107.75
Ukupno € 319,417.44 € 267,032.98

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji:  Poslovni inkubator tehničkih fakulteta Beograd

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini: Fondacija za inovacije i tehnologiju (BIT ) Tuzla

Partneri: Incubator Užice, University of Tuzla

 

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Zlatiborski okrug
  • Bosna i Hercegovina:  Sjeveroistočna oblast

 

Ciljne grupe: Mladi potencijalni preduzetnici, postojeći preduzetnici, istraživačke institucije

 

Period realizacije:  01.12.2010 – 31.07. 2012

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta:

Obezbijediti pozitivan i održiv uticaj na ukupne ekonomske aktivnosti podržavajući preduzetničke aktivnosti mladih u pograničnom regionu između Bosne i Hercegovine i Srbije

Specifični cilj projekta:  

  • Podsticanje saradnje i povećanje kapacitete partnera projekta kako bi bolje odgovorili na potrebe potencijalnih mladih preduzetnika.
  • Promovisanje preduzetničkih aktivnosti mladih ljudi i obezbjeđivanje podrške kroz proces obuke
  • Promovisanje konkretnih prekograničnih projektnih inicijativa, saradnje između preduzeća i sektora istraživanja

 

Aktivnosti i rezultati projekta

 

  Cilj projekta bio je razmjena iskustava, izgradnja  kapacitete i pružanje mogućnosti  mladim ljudima da ostvare svoje preduzetničke ideje, kao i da promovišu preduzetničke inicijative za prekograničnu saradnju između postojećih preduzeća.

U okviru projekta realizovane su aktivnosti kao što su  razmenu iskustava, podizanje svijesti o važnosti preduzetništva i motivacija mladih za učešće u obukama  i radionicama.U ciilju toga održane su   dvije zajedničke radionice za razmenu iskustava, 5 zajedničkih obuka o osnovama preduzetništva i tehničkih trendova u oblasti informacionih tehnologija  i 1 seminar.

Aktivnosti su usmerene na studente završne godine tehničkog fakulteta i mlade sa formalnim obrazovanjem na tehničkim studijama bez radnog iskustva ili relevantnih praktičnih vještina.

 

 272 mladih ljudi i 35 zainteresovanih strana intervjuisano je sa obje strane granice i održano je 4 informativne radionice, 3 motivacione radionice, 20 treninga, nastavljeno je praćenje poslovnih planiranja. Učesnici su obučeni  u oblasti  preduzetništva  i stekli su  vještine koje će im pomoći da pokrenu sopstveni biznis. Obuke su sadržale sljedeće teme: uvod u preduzetništvo, tehnički aspekti novih preduzeća, pravni aspekti poslovanja, finansiranje vlastitog poslovanja, računovodstvo i finansije, menadžment malih preduzeća, marketing i promocija, priprema biznis plana, principi upravljanja projektom i intelektualna svojina zaštita prava. Osim toga, pružena je i direktna konsultantska podrška mladim ljudima kako bi dalje razvijali svoje ideje, pripremili poslovne planove ili naučili kako registrovati posao. Jednomjesečna informativna  praksa uključivala je mentorstvo od strane uspješnih preduzetnika, tokom koje  su  31 mladih preduzetnika učestvovalo  u praksi u 25 uspješnih kompanija.

 

  U drugoj fazi, projektne aktivnosti bile su usmjerene na preduzeća i istraživačke institucije, kao i na  promociju prekogranične saradnje između preduzeća u region. Realizacija pomenutih aktivnsti doprinijela je  razmeni iskustava i dobre prakse. U tu svrhu organizovano je niz sastanaka između preduzeća sa obje strane granice.

 Promocija projekta obezbijeđena je kroz distribuciju promotivnog materijala i izvještavanje kroz medije.