Mjera I.2 – Prekogranične inicijative namenjene podsticanju razmene ljudi i ideja u cilju unapređenja profesionalne i saradnje NVO sektora.

 

Naziv projekta:  Mudro korišćenje zajedničkih prirodnih resursa-put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija-BIH

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 134.958,35 € 112.825,18
Bosna i Hercegovina € 121.072,25 € 101.216,41
UKUPNO € 256.030,60 € 214.041,59

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Unija ekologa-UNEKO, Beograd

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini: Centar za okolišno održivi razvoj-COOR, Sarajevo

 

Partneri: JP Direkcija za izgradnju i razvoj Bijeljina, Opština Zvornik, Opštine Bogatić i Mali Zvornik

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Opštine Mali Zvornik i Bogatić
  • Bosna i Hercegovina: Opštine Bijeljina, Zvornik i Bratunac

Ciljne grupe projekta: Lokalne vlasti u opštinama

 

Trajanje projekta:

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta: Doprinos održivom razvoju prekograničnog regiona Srbije i BiH kroz podsticanje saradnje i pristupa krajnjih korisnika u integrisanom upravljanju prirodnim resursima u slivu rijeke Drine.

Specifični ciljevi:

Specifični cilj 1. Povećati kapacitete lokalnih aktera da aktivno deluju u upravljanju životnom sredinom u prekograničnoj oblasti.

 

Specifični cilj 2. Podsticati prekogranična institucionalna partnerstva kroz razvijanje zajedničkih akcija za zaštitu i efikasno korišćenje regionalnih resursa.

 

Specifični cilj 3. Povećati javnu svijest i podršku javnosti za zaštitu i održivo korišćenje prirodnih resursa u prekograničnom regionu.

 

Aktivnosti i rezultati projekta

 

Sliv rijeke Drine u prekograničnoj oblasti dvije zemlje je vrlo bogat prirodnim resursima. U cilju očuvanja tog potencijala i njegovog korišćenja potrebno je uspostaviti zajedničku i dugoročnu zaštitu.

 

Projekat je obuhvatao tri opštine iz Srbije (LJubovija, Mali Zvornik i Bogatić) i tri iz Bosne i Hercegovine (Bijeljina, Bratunac i Zvornik), u namjeri  da doprinesu  održivom razvoju prekogranične oblasti dvije zemlje. Cilj projekta bio je povećanje saradnje i uključivanje svih aktera u zaštitu zajedničkih prirodnih resursa i integrisanom upravljanju.

 

Jedna opština u slivu rijeke Drine ne bi mogla sama  riješiti ove probleme, jer su neophodne  zajedničke, dugoročne, planirane i koordinirane aktivnosti u cilju upravljanja prirodnim resursima u prekograničnom regionu.

 

U toku projekta formirane su radne grupe koje su činili stručnjaci  i predstavnici lokalne zajednice. Učestvovali su na radionicama i treninzima o participativnom integrisanom planiranju upravljanja prirodnim resursima, analizi stanja životne sredine i prirodnih resursa i učešću javnosti u njima.. Nakon što je obrazovanje završeno, pripremili su studiju o stanju prirodnih resursa. GIS baza podataka  stvorena je i kao alat za planiranje upravljanja prirodnim resursima, a DPSIR metodologija za procenu lokalnih prirodnih resursa korišćena je kao osnova za ključni dokument koji je proizveden u okviru projekta – Akcioni plan za upravljanje prirodnim resursima.

Organizovano je 9 javnih rasprava, na kojima su stručnjaci, lokalne uprave,lokalne nevladine organizacije imali priliku da iznesu svoje komentare i sugestije na pomenute teme.