Mjera I.2 Prekogranične inicijative namijenjene podsticanju razmjene ljudi i ideja u cilju unapređenja profesionalne i saradnje NVO sektora.

 

Naziv projekta:          Liderstvo mladih za društvenu koheziju i prekograničnu saradnju

 

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija €62,732.24 € 49,965.00
Bosna i Hercegovina €62,103.00 € 49,993.00
UKUPNO €124,835.24 €99,958.00

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji:  Užički centar za prava djeteta

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini:  Fondacija za kreativni razvoj

Partneri:

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Zlatiborski okrug: Opštine Užice, Požega, Nova Varoš, Prijepolje, Čajetina, Kosjerić, Arilje, Priboj, Sjenica i Bajina Bašta
  • Bosna i Hercegovina: Opštine Ilidža, Sarajevo, Istočno Sarajevo, Foča, Tuzla, Bijeljina, Srebrenica i Bratunac.

 

Ciljna grupa: Mladi između 6-26 godina iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ukupno 13 980 mladih.

 

Trajanje projekta: 01.12.2010. –  31.12.2011.

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta:

Cilj projekta je ojačati liderske kapacitete mladih iz ciljnih područja Srbije i Bosne i Hercegovine da bi im se pomoglo da postanu lideri i promovišu saradnju mladih.

Specifični ciljevi projekta:

Specifični cilj 1: Edukovati mlade iz 12 zajednica iz socijalne, ekonomske, političke, kulturne i oblasti zaštite okoliša da bi na taj način stekli znanja i vještine potrebne za liderstvo i samim time ih potaći na angažman na razvoju saradnje između Zlatiborskog okruga i sjeveroistočne Bosne i Hercegovine.

 

Specifični cilj 2: Obezbijediti neophodne resurse mladima iz 12 zajednica da bi mogli pezentirati svoje liderske vještine i znanja u razvoju saradnje između Zlatiborskog okruga i sjeveroistočne Bosne i Hercegovine.

 

Aktivnosti i rezultati projekta

Projekat je uspješno implementiran kroz treninge, prekogranične studijske posjete, platforme, radionice i kulturne događaje za mlade u dobi od 16-26g. iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Tokom događaja mladi su imali priliku da se sreću i razmijene iskustva te prošire svoje razumijevanje drugih kultura, tradicija i običaja.

Projekat je za rezultat imao 320 mlada lidera u 4 omladinske fokus grupe u 12 lokalnih zajednica. Ovi mladi ljudi dobro su obučeni te su stekli vještine da na efikasan način utiču na politike koje se tiču mladih na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Oni su budući promotori socijalne inkluzije, evropskih vrijednosti, demokratskog društva i tolerancije među svojim vršnjacima.

Projekat je takođe osigurao resurse i mehanizme putem kojih su mladi mogli prezentirati svoje novostečene liderske vještine i na taj način doprinijeti razvoju prekogranične saradnje, saradnje među organizacijama sa obje strane granice te kroz kampanje i prekogranične događaje približiti mlade ljude iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Događaji koji su organizovani u okviru projekta indirektno su obuhvatili preko 15.500 korisnika.

Održivost projekta integrisana je u plan realizacije kao strategija. Strategija je kreirana tokom intenzivne obuke mladih ljudi i njihovih organizacija, zajedno sa platformom gdje su mladi ljudi mogli izraziti svoje mišljenje o pitanjim socijalnog i ekonomskog razvoja u odabranim prekograničnim zajednicama.

Koristeći postignute rezultate, naučene lekcije i uvažavajući potrebe mladih iz obje zemlje, partneri će nastojati da oblikuju buduća partnerstva i saradnju između omladinskih grupa iz Srbije i Bosne i Hercegovine na različitim poljima.