PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv: Treći
Ugovor br. 48-00-162/2021-28-4 poptisan 16.12.2022.
Naziv projekta: Jačanje pješačkog koridora u prekograničnoj oblasti Srbije i Bosne i Hercegovine (E-CrossPass)
Specifični cilj Programa: SO 3.1. Povećanje doprinosa turizma društveno-ekonomskom razvoju programskog područja
Programski rezultat: R 3.1.1: Unaprijeđena ponuda i kvalitet turističkih proizvoda i usluga zajedničkim naporima i inicijativama
Budžet projekta Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos:
€  403,440.81 €  342,892.72

84.99%

Korisnici sredstava: Vodeći aplikant Ko-aplikant
SRB

Turistička organizacija Užice

BIH

Planinarsko drustvo Konjuh,

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog Kantonary

SRB

Planinarski savez Srbije

Područje realizacije: SRB: BiH:
Užice i opštine Bajina Bašta, Čajetina, Priboj i Prijepolje Tuzla i opštine Živinice, Kladanj, Vlasenica, Han Pijesak, Srebrenica i Višegrad 
Ciljne grupe: TG1: Relevantna tijela na nacionalnom i regionalnom nivou;

TG2: 12 lokalnih samouprava u prekograničnom području;

TG 3: 12 lokalnih i regionalnih turističkih organizacija

TG 4: 10 planinarskih udruženja

TG 5: više od 250 različitih pružalaca usluga u turizmu na otvorenom

Datum početka i trajanje projekta: 01.02.2023, 24 mjeseca
Opšti cilj: Doprinijeti uvođenju relevantnih evropskih praksi u turizam na otvorenom u prekograničnom području s ciljem doprinosa socio-ekonomskom razvoju
Specifični ciljevi Unapređenje kvaliteta u turizmu na otvorenom u skladu sa evropskim standardima

 

 

Očekivani rezultati : R1 – Infrastruktura planinarskih i pješačkih staza u prekograničnom području prilagođena evropskim standardima za duge staze

R2 – Unapređenje kapaciteta pružalaca usluga u oblasti planinarenja i pješačenja u prekograničnom području

R3 – Planinarske i pješačke staze u prekograničnom području adekvatno promovisane na regionalnom tržištu

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

 

A1.1. Trasiranje i markiranje 580 km planinarskih staza u Srbiji i Bosni i Hercegovini

A1.2 Opremanje planinarskih i pješačkih staza u Srbiji i Bosni i Hercegovini u skladu sa standardima za duge staze

A1.3 Postavljanje odmorišta na mreži planinarskih i pješačkih staza u Srbiji

A2.1 Organizovanje zajedničke obuke za markiranje planinarskih i pješačkih staza

A2.2 Organizovanje zajedničke obuke za planinarske vodiče u skladu sa standardima Evropskog udruženja ERA

A2.3 Studijska posjeta jednoj od staza koja posjeduje standarde na svjetskom nivou (LQT sertificirana staza)

A3.1 Realizacija promotivnih događaja

A3.2 Dizajniranje i štampanje tematskih promotivnih materijala

A3.3 Medijska promocija