Mjera 1.1:  – Unapređenje produktivnosti I kompetitivnosti oblasti u pogledu ekonomskih, ruralnih, kulturnih i prirodnih resursa

Naziv projekta:  Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 137,068.25 € 114,150.44
Bosna i Hercegovina € 123,764.11 € 102,909.85
UKUPNO € 260,832.36 € 217,060.29

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Caritas Šabac

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini: Caritas Biskupske konferencije BIH, Sarajevo

 

Partneri: opština Kreševo, opština Kiseljak, Caritas Srbija, grad Šabac

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Mačvanski okrug, Šabac, Vladimirci, Bogatić
  • Bosna i Hercegovina: Centralni bosanski kanton, Fojnica, Kresevo,Kiseljak

Ciljne grupe projekta: žene, mladi i nezaposleni iz područja ruralne regije

 

Trajanje projekta: 01.03.2013. –  20.11.2014.

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta:

Jačanje društvenih veza u ruralnim područjima Srbije i BiH;

Sprječavanje socijalne izolacije marginaliziranih ruralnih grupa: nezaposlenih, žena i mladih;

Revitalizacija i razvoj ruralnih područja Srbije i BiH;

Borba protiv ruralnog egzodusa u prekograničnim regionima;

Jačanje društvenih veza u ruralnim područjima Srbije i BiH.

Specifični ciljevi:

Pružanje novih mogućnosti zapošljavanja seoskim porodicama u srednjoj Bosni i Mačvanskom okrugu kroz profesionalno obrazovanje odraslih.

Aktivnosti i rezultati projekta

 

Cilj projekta bio je jačanje ruralnog razvoja i  promocija novog načina borbe u procesu socijalne inkluzije i nezaposlenosti u ruralnoj oblasti pograničnog područja. S tim u vezi sproveden je niz aktivnosti tokom trajanja projekta.

  • Obuka za trenere – dizajnirano je 14 funkcionalnih mapa i 14 programa obuke za 14 modula  primjenljive u sektorima  poljoprivrede, turizma i socijalnih usluga;
  • Kroz 14 stručnih obuka obučeno je više od 230 učesnika za dodatne poslove u poljoprivredi (sakupljanje i prerada ljekovitog bilja, pčelarstvo i proizvodnja domaće hrane), turizamu (turistički vodiči, seoska rekreacija i seoski turizam) I obezbeđivanju usluga kućne njege;
  • Vrijedna iskustva stečena su tokom  studijskih posetama Francuskoj i Linzu, nacionalnim sajmovima (više od 250 učesnika je imalo priliku da uzme učešće). Takođe, 20 pčelara je tokom studijske posjete pčelarima u Mačvi steklo je potrebna znanja iz oblasti pčelarstva, a na radionici u Fojnici obučeno je 20 ljudi za preradu bilja.

 

Ljudi u ruralnim oblastima pokazali su zainteresovanost za ostanak u zemlji, očekivajući bolje uslove (finansijski prosperitet I kvalitetniji zivot). Pa je uključivanje lokalnih vlasti u projekat od ključnog značaja za  rešavanje tih  problema. Stečena stručna znanja i bolja povezanost između ruralnih zajednica unaprijedila su  saradnju u rešavanju zajedničkih problema u budućnosti.