PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje projektnih predloga: Drugi
Aplikacija br.: 56
Ugovor br. 48-00-00080/2019-28-10 potpisan 17.05.2021.
Naziv projekta: Jačanje perspektiva zapošljavanja u sektoru za sport osoba sa poteškoćama – STEPin
Specifični cilj: SO 1.1. Unaprijeđenje zapošljivosti radne snage, i povećanje prilika zaposlenja
Rezultat: Result 1.1.1: Novi proizvodi i usluge, kao i industrijski i komercijalni procesi, nastali zahvaljujući razmjeni znanja i inovativnosti, a koji će rezultirati novim održivim prilikama zapošljavanja u prekograničnom području.
Budžet projekta:

 

Ukupna vrednost projekta (€): EU doprinos (€)
€  141,347.73 €  120,145.57

85%

Korisnici sredstava:

 

Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
BiH

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine

BiH

  • Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine

SRB

  • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu
  • Taekwondo Klub Zmaj
Područje realizacije:

 

BIH: SRB:
Kanton Sarajevo, Tuzlanski kanton Sremski okrug, Ruma
Ciljne grupe projekta: Nezaposleni u sektoru za sport osoba sa poteškoćama; nezaposlene osobe sa poteškoćama; studenti sporta i fizičkog vaspitanja; studenti medicine i zdravstvenih studija
Datum početka i trajanje projekta: 18.05.2021, 15 mjeseci
Opšti cilj projekta: Olakšati prilike zapošljavanja u sportu za osobe sa poteškoćama i pomoći u uspostavljanju novih usluga kroz transfer znanja i aktivnosti jobshadowing.
Specifični ciljevi projekta:  1.        Kreiranje novih prilika zapošljavanj u sektoru za sport za osobe sa poteškoćama kroz razvoj komplementarnih edukativnih sesija sa ciljem usvajanja novih vještina

2.         Uspostavljanje STEPin platforme za potrebe promocije novostečenih vještina i prilika zapošljavanja u sektoru za sport za osobe sa poteškoćama

Aktivnosti i rezultati projekta  Rezultati

1.1  Status i potrebe zapošljavanja u sektoru za sport osoba sa poteškoćama

1.2  Uspostavljanje edukacijskog centra za sektor za osobe sa poteškoćama

2.1 STEPin platforma

2.2 STEPin Sajam zapošljavanja

3. Projektni menadžment

Aktivnosti:

1.1.1: Inventura postojećih podataka i potreba u sportu za osobe sa poteškoćama

1.1.2. Najbolje prakse u sportu za osobe sa poteškoćama

1.2.1 Nabavka opreme i usluga

1.2.2 Zapošljavanje 4 asistenta za edukativne aktivnosti u sektoru za sport osoba sa poteškoćama

1.2.3 Razvoj sadržaja online modula u menadžmentu u sportu za osobe sa poteškoćama

1.2.4 Razvoj sadržaja modula za klasifikatore u sportu za osobe sa poteškoćama

1.2.5 Digitalizacija kurseva za online edukaciju i njihovo postavljanje na STEPin platformu

1.2.6 Pilot trening 

1.2.7 Evaluacija pilot treninga

1.2.8 Jobshadowing

2.1.1 Vizuelni identitet projekta i Facebook profil

2.1.2 Otvarajuća i zatvarajuća konferencija

2.1.3 Uspostavljanje STEPin platformi

2.1.4 Nove inicijative

2.2.1 Organizacija sajmova za zapošljavanje

3.1. Projektni menadžment

3.2 Promotivne aktivnosti