PREGLED PROJEKTA
Programe: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv: Treći
Ugovor br. 48-00-162/2021-28-3 potpisan 16.12. 2022
Naziv projekta: Via Dinarica: Zelena staza iznad granica
Specifični cilj Programa: SO 3.1. Povećanje doprinosa turizma društveno-ekonomskom razvoju programskog područja
Programski rezultati: R 3.1.1: Unaprijeđena ponuda i kvalitet turističkih proizvoda i usluga zajedničkim naporima i inicijativama
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos:
€  337,555.55 €  282,594.08

83.72%

Korisnici sredstava: Vodeći aplikant: Ko-applicanti:
Regionalna razvojna agencija Zlatibor  BIH

Zemlja Dinarika, Sarajevo

Općina Vareš

Područje realizacije: SRB: BiH:
Jugozapadna Srbija, Zlatiborski okrug, opštine Bajina Bašta, Užice, Čajetina, Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, Sjenica Trnovo RS, Istočni Stari Grad, Vareš, Višegrad, Rogatica, Pale, Pale Prača, Rudo, Goražde, Trnovo, Stari Grad Sarajevo, Olovo, Sarajevo Centar
Ciljne grupe: TG1: Relevantna tijela na nacionalnom i entitetskom nivou;

TG2: 20 lokalnih samouprava u prekograničnom području (13 u BiH, 7 u SRB);

TG 3: 20 turističkih organizacija

TG 4: turistički sektor koji pokriva turizam na otvorenom;

TG 5: 15 zaštićenih područja

Datum početka i trajanje projekta: 01.03.2023, 24 mjeseca
Opšti cilj: Doprinos socio-ekonomskom razvoju u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine uvođenjem koncepta Via Dinarica.
Specifični ciljevi: Uvećani kapaciteti za valorizaciju Zelene staze Via Dinarica u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine.

 

 

Očekivani rezultati : R1: Unaprijeđena mreža i dopunski sadržaji na Zelenoj stazi Via Dinarica u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine;

 R2: Osnovana mreža i unaprijeđeni kapaciteti zainteresovanih strana za upravljanje Zelenom stazom Via Dinarica u prekograničnom području Srbija-Bosna i Hercegovina;

R3: Promovisan turistički proizvod Zelena staza Via Dinarica na regionalnom i međunarodnom nivou.

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

 

A.1.1. Identifikacija i praćenje ruta  Zelene staze Via Dinarica u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine;

A.1.2. Uređenje i markiranje novih i održavanje postojećih staza na Zelenoj stazi Via Dinarica u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine

A.1.3. Mapiranje turističkih usluga i kulturno-historijskog sadržaja na Zelenoj stazi Via Dinarica

 A.1.4. Instaliranje signalizacije, markiranje kulturnih sadržaja i brendiranje pružalaca usluga na Zelenoj stazi Via Dinarica.

A.2.1. Organizacija obuke za upravljanje portalom Via Dinarica za zainteresovane strane u Srbiji;

A2.2. Organizacija obuke za vodiče za avanturistički turizam u Srbiji i BiH;

 A.2.3. Organizacija studijske posjete Sloveniji i Hrvatskoj u cilju dijeljenja dobrih praksi u valorizaciji Zelene staze Via Dinarica;

A. 2.4. Organizacija obuke za markiranje planinskih ruta za pripadnike planinarskih udruženja;

A.2.5. Kreiranje vodiča za posjetioce i vodiča za pružaoce usluga za upravljanje Zelenom stazom Via Dinarica.

A 3.1. Organizacija početne i završne konferencije projekta;

A 3.2. Kreiranje sadržaja za promociju Via Dinarica na portalima i društvenim medijima;

A 3.3. Osnivanje i jačanje Via Dinarica turističkih informativnih sjedišta u Srbiji i BiH;

A 3.4 Promocija Via Dinarica staze putem Via Dinarica i ostalih portala za turizam na otvorenom i putem socijalnih medija;

A 3.5. Promocija Zelene staze Via Dinarica Green Trail na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu.