Programski dokumenti

IPA II PPS Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 je druga generacija programa prekogranične saradnje između dvije zemlje. Program prekogranične saradnje između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine biće implementiran u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II). IPA II podržava prekograničnu saradnju u cilju promicanja dobrosusjedskih odnosa, promicanja suradnje, socio-ekonomskog razvoja i poticanja turizma i kulturnog i prirodnog naslijeđa preko granice.

Program treba da doprinese ekonomskom, socijalnom i teritorijalnom razvoju programskog područja kroz uspostavljanje strategije, zajednički razvoj i korištenje potencijala i mogućnost da područje bude atraktivno za život i rad. Intervencija u ovim oblastima izgradiće snage i potencijale za podizanje stvarnih mogućnosti, poboljšanje slabosti i smanjenje pretnji.Razmatrana je ravnoteža između saradnje i razvojnih ciljeva i izvodljivosti. Stoga se program fokusira na sljedeća tri tematska prioriteta:

Podsticanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije preko granice – ovaj prioritet treba da doprinese boljoj ekonomskoj i socijalnoj integraciji ugroženih i marginalizovanih grupa. Izazovi su slični sa obe strane granice, a opšti tematski prioritet pruža solidne mogućnosti za stvarne zajedničke prekogranične inicijative (na primer, zajednička obuka, zajednički napori za socijalno uključivanje).

Zaštita životne sredine je jedna od ključnih komparativnih prednosti programskog područja. Ovaj prioritet je usko povezan sa drugim prioritetima, npr. turizam. Neuspeh u rješavanju izazova u ovoj oblasti može dovesti do značajnih kratkoročnih (prirodne katastrofe) i dugoročnih (degradiranih ekoloških) negativnih posljedica. Tematski prioritet blisko povezuje dvije strane granice, posebno u slivu rijeke Drine. Može se očekivati ​​snažan prekogranični uticaj na prevenciju rizika i inicijative za zaštitu okoliša.

Podsticanje turizma i kulturne i prirodne baštine treći je prioritet. Turizam se smatra prioritetnim sektorom, zasnovan na brojnim atrakcijama ovog podru;ja. Imajući u vidu sličnosti i sinergije teritorije sa obe strane granice, ovaj sektor pruža velike mogućnosti za prekograničnu saradnju. Tipologija projekata (zajedničke aktivnosti, zajednička turistička područja) ukazuje na snažne mogućnosti za istinsku prekograničnu saradnju.

Operativni Program za IPA II 2014-2020 CBC Srbija Bosna i Hercegovina