Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2021-2027. predstavlja treću generaciju programa prekogranične saradnje između ove dvije zemlje i podržan je od strane Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije. U Program su uključene lekcije naučene tokom implementacije u periodu 2014-2020. između istih zemalja kako bi se dodatno ojačala i proširila oblast saradnje između korisnika.

Cilj programa je doprinijeti ekonomskom, socijalnom i teritorijalnom razvoju Programa kroz podsticanje integracije, zajednički razvoj i korišćenje potencijala i mogućnosti kako bi se oblast učinila privlačnom za život i rad. Oblasti intervencije Programa će se oslanjati na snage i potencijale kako bi se iskoristile najrelevantnije prilike, poboljšale slabosti i minimizirale prijetnje. Balans između ciljeva integracije i razvoja i izvodljivosti implementacije uzeti su u obzir. Stoga se Program fokusira na sljedeće tematske prioritete:

 

  • TP1: Ulaganje u mlade, obrazovanje i vještine, unutar ovog TP, definisana su dva specifična cilja/rezultata:

          SC 1.1 Poboljšati aktivizam mladih i društveno-ekonomsko učešće mladih.

          SC 1.2 Povećati zapošljivost određenih grupa pružanjem novih vještina.

Prioriteti se bave nekim od ključnih izazova identifikovanih u regionu – ograničenim perspektivama i visokim stopama nezaposlenosti među mladima, kao i negativnim migracionim trendovima unutar regiona. Odabir prioriteta  takođe se zasniva na iskustvu stečenom kroz zajedničke akcije među ljudima koje su bile smatrane najuspešnijim i relevantnim u prethodnim programima.

 

  • TP2:Podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa, unutar ovog TP, definisan je jedan specifični cilj/rezultat:

           SC 2.1 Razvijati i promovisati zajedničke turističke ponude zasnovane na kulturnom i prirodnom nasleđu.

Ovaj tematski prioritet i njegovi  specifični ciljevi istražuju potencijale identifikovane u regionu, posebno razvoj turizma u vezi sa kulturnim i prirodnim nasleđem. Kao parametric korišćene su najbolje prakse u razvoju zajedničke turističke ponude. Takođe, specifični ciljevi  omogućavaju  kreiranje zajedničkih turističkih proizvoda, kao i manjih intervencija u turističkoj infrastrukturi na polju  kulturnog i prirodnog nasleđa.

Procenjuje se da oba tematska prioriteta mogu imati najbolji mogući uticaj na regionalnom nivou u kontekstu prekogranične saradnje, uzimajući u obzir finansijski i tehnički okvir Programa. Podrška koja će biti pružena u okviru ovog višegodišnjeg akcionog plana direktno će doprineti i stvarati sinergije sa prioritetima Ekonomskog i investicionog plana i Zelene agende za Zapadni Balkan.

 

Operativni Program za IPA III 2021-2027 PPS Srbija Bosna i Hercegovina