Pregled projekta
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Prvi
Broj aplikacije: 65
Broj ugovora 48-00-00046/2016-28-1potpisan12/29/2018
Naziv projekta: Novi  život neolitskog naslijeđa u priznatim prirodnim područjima je od velikog značaja – NeoLIFE
Specifični cilj Programa: 3.2: Jačanje kulturnog identiteta programskog područja
Programski rezultati: 2: Istorijsko i prirodno naslijeđe i tradicija prekogranične oblasti su bolje očuvani
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos:
€ 593,939.96 € 449,850.13
Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Grad Užice Srbija:

Umetnička škola Užice

Bosna i Hercegovina:

Grad Tuzla

Opština Milići

Područje realizacije: SRB:                                                         Bosna i Hercegovina
Užice Tuzla
Ciljne grupe projekta:              Gradovi Tuzla i Užice,

Narodni muzej Užice,

JKP Panonika,

5 obrazovnih institucija u Srbiji i BiH,

10 profesionalnih udruženja,

5 eminentnih pojedinaca,

2 lokalne i 2 regionalne turističke organizacije,

10 turoperatora, 10 turističkih vodiča, 4000 učenika škole

Trajanje projekta: 12/30/2018, 18 mjeseci
Opšti cilj projekta: Doprinos unaprjeđenju kulturnog identiteta prekogranične oblasti Srbija-BiH kroz efikasnu saradnju između prekograničnih partnera na revitalizaciji Zlatiborskog okruga i kulturne baštine Tuzlanskog kantona
Specifični ciljevi: Očuvanje kulturno-istorijskog naslijeđa gradova Užica i Tuzla kroz uspostavljanje i promociju simulacionih modela održivog kulturnog naslijeđa zasnovanog na umrežavanju i procesu razmjene iskustava između partnera u prekograničnoj oblasti.
Očekivani rezultati i aktivnosti  
  Rezultat br. 1: Urađena replika arheološkog nalazišta Gradina iz doba neolita u gradu Užicu i rekonstruirana postojeća replika  neolitskog naselja Panonika u Tuzli

Aktivnost br. 1.1: Instalacija NeoArch parka u Užicu

Aktivnost br. 1.2: Opremanje trajne instalacije i uređenja NeoArch parka u Užicu

Aktivnost 1.3: Rekonstrukcija postojeće replike neolitskog naselja Panonika u Tuzli

Rezultat br. 2: Ustanovljen sadržaj animacije posjetilaca u oba arheološka parka

Aktivnost br. 2.1: Uređenje ambijenta arheoloških parkova u Užicu i Tuzli

Aktivnost br. 2.2: Poboljšanje sadržaja izložbe  i nabavka opreme za Geološki muzej Panonika u Tuzli

Aktivnost br. 2.3: Obuka 10 lokalnih vodiča

Aktivnost br. 2.4: Izrada radionica za animaciju posjetilaca

Rezultat br. 3: Zajednička kulturna baština vidljiva i promovisana

Aktivnost br. 3.1: Izrada zajedničkog plana za promociju i komunikaciju

Aktivnost br. 3.2: Izrada zajedničkog promotivnog materijala

Aktivnost br. 3.3: Obilježavanje / postavljanje znakova u  NeoArch parku u Užicu u turističke svrhe

Aktivnost br. 3.4: Medijska kampanja i saopštenje za javnost

Aktivnost br. 3.5: Promocija na ključnim turističkim destinacijama u okruženju

Aktivnost br. 3.6: Promocija za najmlađe u Arheološkim parkovima

Rezultat br.. 4: Modeli upravljanja i daljeg razvoja uspostavljeni u gradu Užicu na osnovu iskustva partnera iz Tuzle

Aktivnost br. 4.1: Uspostavljanje modela upravljanja u novo-razvijenom NeoArch parku u Užicu

Aktivnost br. 4.2: Uspostavljanje razvojnog modela kulturno-prirodnog zaštićenog područja “mikro jedinica Klisura u Užicu”

Aktivnost br. 4.3: Identifikacija lokaliteta za valorizaciju kulturnog i istorijskog naslijeđa u opštini Milići i izrada najbolje upotrebljivog koncepta

Aktivnost br. 4.4: Upravljanje projektom