Mjera I.2 – Unapređenje produktivnosti I kompetitivnosti oblasti u pogledu ekonomskih, ruralnih, kulturnih i prirodnih resursa

 

Naziv projekta:  Hitan odgovor-SADA

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 555,764.58 € 471,955.28
Bosna i Hercegovina € 604,136.61 € 511,096.61
UKUPNO € 1,159,901.19 € 983,051.89

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Opština Šid

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini: Vlada Brčko Distrikta

 

Partneri: Opština Brod i grad Sremska Mitrovica

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Autonomna pokrajina Vojvodina, Sremski okrug
  • Bosna i Hercegovina: Republika Srpska, Brčko Distrikt

Ciljne grupe projekta: Lokalna / regionalna populacija, lokalne / regionalne vlasti, organizacije, javna uprava, javni i privatni poslovni sektor i svi drugi socio-ekonomski subjekti ranjivi u slučaju katastrofa, sa naglaskom na poplave

 

Trajanje projekta: 02.09.2016-02.04.2018

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta: Održavanje visokog kvaliteta životne sredine ,prihvatljive oblasti kao ekonomskog resursa, kroz saradnju u zajedničkim inicijativama za zaštitu i eksploataciju, pomažući Srbiji i Bosni i Hercegovini u prevenciji poplava i operacijama sanacije i reagovanja u vanrednim situacijama

Specifični ciljevi:

  • Poboljšane sposobnosti i uspostavljanje procedure operativnih snaga za zaštitu i spašavanje. Harmonizacija akcija organa za upravljanje hitnim i kriznim situacijama u prekograničnom regionu tokom i nakon prirodnih katastrofa u svim njihovim vrstama (biološka, geološka, požarna …)sa fokusom na prijetnje od poplava.
  • Podignuta svest lokalnog stanovništva o akcijama i odgovorima u slučaju poplava.

 

 

 

Aktivnosti i rezultati projekta

 

Projekat je pružio podršku u zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama, podigao kapacitete  jedinica za civilnu zaštitu i spašavanje u cilju reagovanja u kriznim situacijama vezanim za poplave I podigao svijest o zastiti od poplava.

Dvije radne grupe  osnovane su tokom projekta u namjeri da unaprijede zaštitu od poplava i sistem spašavanja. Radne grupe su definisale najkorisnije teme obuka, analizirale su  odgovore tokom prethodnih poplava, razmenile iskustva i poboljšale praksu. Takođe, napravljeni su zaključci i predložene aktivnosti neophodne za poboljšanje sistema zaštite i spašavanja.

 

Takodje, uspešno su sprovedena tri treninga na sledeće  teme: koordinirani odgovor na zaštitu od poplava, civilna zaštita i korišćenje opreme. Treninzi su bili veoma produktivni i potvrdili su da su predložene teme veoma korisne i adekvatno odabrane. Takođe, održane su i dvije radionice zasnovane na modelu mentorstva i međusobnoj razmjeni iskustva. Tom prilikom je izrađen i usvojen akcioni plan za koordinirani odgovor u vanrednim situacijama, koji je dao značajan doprinos projektu. Radionicama je prisustvovalo više od 30 ljudi.

Tokom perioda implementacije, 4 jedinice operativnih snaga zaštite i spašavanja opremljene su specijalizovanom opremom, koja je korišćena na individualnoj i  grupnoj  pokaznoj vježbi. Individualna vježba bila je dio ceremonije primopredaje opreme. Ceremonija je bila pokrivena relevantnim regionalnim  i lokalnim medijima.