Mjera I.1- Unapređenje produktivnosti I kompetitivnosti oblasti u pogledu ekonomskih, ruralnih, kulturnih i prirodnih resursa

 

Naziv projekta: Aktivna prekogranična razmjena mladih-Investicija za budućnost

Budžet:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 35,818.00 € 23,920.00
Bosna i Herzegovina € 29,220.00   € 24,003.00
Ukupno € 65,038.00 € 47,923.00

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: : Inicijativa za demokratsku tranziciju

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini:  Crveni krst Sokolac

Partneri:

 

Područje realizacije:

 

  • Srbija : Arilje
  • Bosna i Hercegovina: Sokolac

 

Ciljne grupe: Mladi ljudi uzrasta od 14 do 20 godina, aktivisti, vršnjaci i lideri među mladima,kao i odrasli

 

Period realizacije: 1.12.2010. – 30.11.2011

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta:   Pružanje podrške mladima, 14-20 u prekograničnoj oblasti Srbija -Bosna i Hercegovina

Specifični cilj projekta:  Jačanje prekogranične interakcije između mladih radi jačanja aktivizma mladih, kulturnih i sportskih veza i zajedničkog učešća u aktivnostima od zajedničkog interesa.

 

Aktivnosti i rezultati projekta:

Projekat “Aktivna prekogranična razmjena mladih – investicije za budućnost” pružila je podršku mladima od 14-20 godina, njihovim prijateljima i porodicama u procesu razmjene znanja, ideja i informacija, sticanja neformalnih znanja i veština, razvijanju prijateljstva kroz sportske aktivnosti, njegovanju kulturnih potreba i uspostavljanju bližeg  kontakta  sa prirodom i životnom sredinom u pograničnim regionima Srbije i Bosne i Hercegovine.

 

Projekat je obuhvatao oko 400 mladih učesnika i oko 1.000 indirektnih učesnika projekta – njihovih prijatelja, porodice i građane koji su učestvovali u projektnim aktivnostima. Tokom jedne godine implementacije projekta na Jahorini je bilo 25 učesnika, 25 učesnika je prošlo kroz školu plivanja u Arilju, 50 mladih učestvovalo je u ljetnjim kampovima u Arilju i Sokolcu, 120 mladih aktivno učestvovalo na festivalu mladih u Sokolcu i 140 mladih učestvovalo je na festivalu mladih u Arilju.

 

Mladi ljudi , vlastitom inicijativom,pružili su dobar primjer njihovim roditeljima, koji su prepoznali i podržali projekat. Danas je projekat “Investicije u budućnost” dio šire inicijative između lokalnih zajednica Arilje i Sokoca, koji uključuje saradnju u sledećim oblastima: omladinska saradnja, opštinske vlade, škole, mediji, kulturne institucije, sportski klubovi, kulturna društva , crkve i proizvođače maline. Uspostavljena su brojna prijateljstva  za koje očekujemo da budu okosnica svih budućih poduhvata. Takva sveobuhvatna povezanost i interakcija lokalnih zajednica na osnovu Povelje o saradnji i solidnih i trajnih odnosa osigurala je održivost projekta

Značajna pažnja je posvećena je vidljivosti projektakroz pripremu I distribuciju 8 verzija letaka u 4000 primjeraka, 200 brošura i 4 verzije plakata . Interes lokalnih medija rastao je tokom projekta, a  sve projektne aktivnosti su imale intenzivnu medijsku pokrivenost krz više od 70  medijskih izveštaja na lokalnom radiju, TV stanicama, opštinskim biltenima i zvaničnim opštinskim veb stranicama u Arilju i Sokocu.

Facebook stranica “Aktivna prekogranična saradnja mladih – Ulog u budućnost” predstavljala je snazan I efikasan nacin promocije tokom implementacije projekta.

Entuzijazam je bio važan faktor, a dobra energija projektnog tima i učesnika se prenijela na zajednice i doprinijela bratimljenju opština Arilje i  Sokolac. Vlastite inicijative mladih postale su uzor koji su slijedile  cijele zajednice.