Mjera I.2 – Prekogranične inicijative namijenjene podsticanju razmjene ljudi i ideja u cilju unapređenja profesionalne i saradnje NVO sektora.

 

Naziv projekta:  Multimedja u školama – naša veza sa svijetom

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija €49,600.00 €40,672.00
Bosna i Hercegovina €32,843.00   € 27,259.69
UKUPNO                                          € 82,443.00 € 67,931.69

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Osnovna škola “Milan Munjaš” Ub

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini: Srednjoškolski centar “Jovan Cvijic” Modriča

 

Partneri: Tehnička škola “Ub”,Ub, Gimnazija “Branislav Petronijevic”,Ub, Osnovna škola “Dušan Danilović”,Radljevo, Osnovna škola “Rajko Mihailović”,Banjani, Osnovna škola “Sveti Sava”,Pambukovica,  Srbija; Osnovna škola “Sveti Sava” i Osnovna škola “Sutjeska” iz Modriče, BiH

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Kolubarski okrug, opština Ub
  • Bosna i Hercegovina: Sjeveroistočna BiH, opština Modriča

Ciljne grupe projekta: Ciljne grupe su bili nastavnici stranih jezika i informatike i učenici u osnovnim I srednjim školama u Ubu i Modriči. U Ubu je ciljnu grupu činilo 11 nastavnika I 1763 učenika, dok je u Modriči obuhvaćeno 9 nastavnika i 1687 učenika.

 

Trajanje projekta: 06.04.2012. – 05.06.2013.

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta:

Unapređenje i modernizacija edukativnog sistema kroz korištenje modernih multimedijalnih sredstava koja vode ka boljoj saradnji škola u region.  

Specifični ciljevi:

Specifični cilj 1. Stvoreni uslovi za korištenje modernih edukativnih tehnologija

Specifični cilj 2. Korištenje multimedijalnih sredstava u podučavanju radi uvećanja kvaliteta procesa učenja

Specifični cilj 3. Uvećana motivacija kod učenika i nastavnika

Specifični cilj 4. Saradnja škola iz Uba i Modriče na web portalu

 

Aktivnosti i rezultati projekta

 

Škole u Ubu i Modriči nabavile su novu modern opremu u sklopu projektnih aktivnosti. Devet škola u Srbiji i Bosni i Hercegovini dobilo je informatičku opremu (kompjuteri, štampači i slušalice), literature i obarazovni softver. Moderna multimedijalna oprema kao način da se uhvati korak sa svijetom uspješno je iskorištena u školama od strane nastavnika i učenika.

 

Ukupno dvadeset nastanika informatike i stranih jezika održalo je osamdeset časova zahvaljujući obuci kako da koriste multimedijalnu opremu. Neki od časova su održani putem video konferencije. Učenici su uživali koristeći novu opremu što se moglo vidjeti u povećanju prosječne ocjene za u stranim jezicima i informatici.  

 

Projekat je osposobio škole za nove inicijative i nove projekte u oblasti profesionalne obuke i unapređenja nastave uopšte.