PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje projektnih predloga: Drugi
Aplikacija br.: 07
Ugovor br. 48-00-00080/2019-28-5  potpisan 01.03.2021.
Naziv projekta: Zdravi i sigurni gastronomski proizvodi kao potencijal za zapošljavanje
Specifični cilj: SO 1.1: Unapređenje zapošljivosti radne snage i povećanje mogućnosti zapošljavanja
Rezultat: R 1.1.1: Novi proizvodi i usluge, kao i industrijski i komercijalni procesi, zahvaljujući transferu znanja i inovativnosti, dovode do novih održivih mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom području
Budžet projekta:

 

Ukupna vrijednost projekta (€): EU doprinos (€)
€  252,466.07 €  214,596.16

85%

Korisnici sredstava:

 

Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Srednja stručna škola „Branko Radičević“, Ruma, Srbija •   Srednjoškolski centar „Petar Kočić“ Zvornik, BiH

•   Udruženje Limitless, Beograd, Srbija

Područje realizacije:

 

SRB: BIH:
Srbija, Ruma BiH, Zvornik
Ciljne grupe projekta: Mladi (grupacija od 15-24 godine); Profesionalci u srednjim školama; Ljudi koji imaju ptrebu za posebnom prehranom
Datum početka i trajanje projekta: 02.03.2021, 18 mjeseci
Opšti cilj projekta: Stvaranje bolje perspektive za zapošljavanje mladih kroz kreiranje novih nutritivnih programa za mlade u razvoju i ranjive grupe.
Specifični ciljevi projekta: SO1: Razvijanje novih programa zdrave hrane bez alergena kroz povezivanje zainteresiranih strаna (kuhari, proizvođači hrane, prodavci opreme za ugostiteljstvo, restorani itd.) u prekograničnom području

SO2: Uvećana konkurentost na tržištu rada kroz razvoj novih profesionalnih vještina kod mladih kuhara za pripremu novih zdravih nutritivnih programa bez alergena

Aktivnosti i rezultati projekta Rezultati

R1.1. 2 Školske kuhinje opremljene i otvorene

R1.2. 2 Gastronomski proizvodi za učešće na tržištu pripremljeni

R1.3. Kreiran online market portal

R1.4 Organizovan “Dan gastronomije”

R1.5 Upriličena prekogranična posjeta

R1.6 Kreiran materijal za vidljivost projekta                                                                 

R1.7 Promovisani rezultati projekta među zainteresiranim stranama

R2.1. 80 mladih koji se školuju da bi postali kuhari obučeno za pripremu novog gastronomskog programa

R2.2 20 nastavnika obučeno za rad sa učenicima (budućim mladim kuharima)

R2.3 100 roditelja i 200 mladih proširili svoja znanja i unaprijedili vještine

R2.4 Provedena analiza nutritivnih potreba mladih i analiza tržišta za razvoj novog gastronomskom proizvoda

R2.5 Kreiran, dizajniran, odštampan i podijeljen edukativni material ciljnim grupama projekta

Aktivnosti

A1.1.1 Opremanje novih školskih kuhinja za potrebe razvoja novih proizvoda i obuku mladih

A 1.2.1 Kreiranje novih gastronomskih programa u cilju unapređenja zapošljavanja mladih

A 1.3.1 Kreiranje i pokretanje online market portala za prekograničnu saradnju

A 1.4.1 Organizacija humanitarnog događaja “Dan gastronomije” uz promociju novih gastronomskih proizvoda i prekogranične saradnje

A 1.5.1 Organizacija prekogranične posjete između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine

A 1.6.1 Kreiranje i distribucija promotivnog materijala

A 1.7.1 Organizacija promotivnih aktivnosti za plasiranje proizvoda putem online marketinga i marketinga na terenu

A 2.1.1 Organizacija obuke za mlade, buduće kuhare za pripremu novih programa gastronomskih proizvoda

A 2.2.1 Organizacija obuke za 20 nastavnika u cilju sticanja znanja i vještina za rad sa mladima