PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje projektnih predloga: Drugi
Aplikacija br.: 3
Ugovor br. 48-00-00080/2019-28-8 potpisan 13.04.2021.
Naziv projekta: Zajedno u obrazovanju za zapošljivost i zapošljavanje (3E)
Specifični cilj: SO 1.1. Unapređenje zapošljivosti radne snage, i povećanje prilika zaposlenja
Rezultat: Result 1.1.3: Nezaposlene osobe stekle su nove praktične vještine u stvarnom radnom okruženju, na osnovu potražnje na tržištu rada i sličnosti s obe strane granice
Budžet projekta:

 

Ukupna vrijednost projekta (€): EU doprinos (€)
€  165,643.99 €  140,118.25

84.59%

Korisnici sredstava:

 

Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Grad Šabac   Grad Visoko
Područje realizacije:

 

SRB: BIH:
Grad Šabac  Grad Visoko
Ciljne grupe projekta: Nezaposleni i dugoročno nezaposleni: lokalne uprave Grada Visokog, Grada Šabca, Mačva okruga, Zenica Doboj kanton, lokalni zavodi za zapošljavanje: Ključni partneri: Lokalni poslodavci
Datum početka i trajanje projekta: 14.04.2021, 15 meseci
Opšti cilj projekta: Podrška zapošljivosti radne snage i povećanje mogućnosti za zapošljavanje u okrugu Mačva i Zeničko Dobojskom kantonu
Specifični ciljevi projekta:  Rešavanje problena nedostatka obučene radne snage u metalskoj industriji u području grada Šabca i grada Visokog
Aktivnosti i rezultati projekta  Rezultati

R1. Uspostavljeno lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Visokom i isporučen lokalni akcioni plan za zapošljavanje

R2. Novi centar za treninge sa 3 trening komponente uspostavljen i koji daje stručnu radnu snagu na osnovu tražnje lokalne industrije u Visokom

R3. Dve nove trening komponente koji daje stručnu radnu snagu na osnovu tražnje lokalne industrije u Šapcu

R4. Nezaposlene osobe stekle nove veštine u stvarnim radnim uslovima (sa privatnim i javnim učesnicima) zasnovane na potrebana za random snagom i sličnostima sa obe strane granice

Activities:

WP 1 Menadžment

AM 1: Početne aktivnosti

AM 2 (R1/2/3/4): Svakodnevno upravljanje projektom

AM 3 (1/2/3/4): Monitoring implementacije projekta

AM 4: Eksterna evaluacija i kontrola:

WP 2 Implementacija

AI 1 (R1.): Uspostavljanje okalnog partnerstva za zapošljavanje u Visokom

AI 2 (R1.): Razvoj lokalnog akcionog plana (Šabac I Visoko)

AI 3 (R2): Uspostavljanje Ccentra za treninge u Visokom sa 3 trening komponente 

AI 4 (R3.): Uspostavljanje novih trening komponenti u Šabcu

AI 5 (R2/3/4): Trening za trenere

AI 6 (R2/3/4): Razvoj programa za treninge

AI 7 (R4.-): Trening za korisnike