Posredničko tijelo za finansijsko upravljanje (PTFU) za IPA Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2021-2027 je Vlada Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje Programa iz sredstava Evropske unije (CFCU) Republike Srbije.
Sektor za ugovaranje i finansiranje Programa iz sredstava Evropske unije (CFCU)
Adresa: Sremska 3-5,
11 000 Beograd,
Telefon: +381 11 2021 389

Odgovornosti Posredničkog tijela za finansijsko upravljanje (PTFU) su sljedeće:
• upravljanje postupcima nabavke, postupcima dodjele grantova i drugim postupcima ugovaranja, u skladu sa članom 18, 19 i 22;
• osiguravanje da se aktivnosti biraju za finansiranje u skladu sa procedurama i kriterijumima koji se primjenjuju na Program, akciju, poziv na tender i na poziv za podnošenje prijedloga projekata;
• zaključivanje ugovora i aneksa;
• autorizacija plaćanja primaocima pomoći IPA III;
• autorizacija povraćaja od primalaca pomoći IPA III.