PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje projektnih predloga: Treći
Ugovor br. 48-00-162/2021-28-5 potpisan 16.12.2022.
Naziv projekta: Usluge za novoosnovana start-up preduzeća – NESESER
Specifični cilj Programa: SO 1.2: Podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije
Programski rezultati: R 1.2.2: Mogućnost zapošljavanja i preduzetništvo ranjivih grupa se unapređuje kroz zajedničke prekogranične napore, uključujući podsticanje održivog socijalnog preduzetništva.
Budžet projekta:

 

Ukupna vrijednost projekta (€): EU doprinos (€)
€  235,881.36 €  179,128.36

75.94%

Korisnici sredstava:

 

Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Razvojno-garantni fond Brčko Distrikta Grad Loznica

Institut za razvoj i inovacije Beograd

Područje realizacije:

 

SRB: BIH:
Grad Loznica Brčko Distrikt
Ciljne grupe projekta: CG1: Minimum 30 mladih – 15 mladih žena iz Brčkog i Loznice

CG2: Minimum 20 start-up preduzeća iz Brčkog i Loznice

CG3: Minimum 15 vladinih i poslovnih institucija/udruženja

Datum početka i trajanje projekta: 01.02.2023. 18 mjeseci
Opšti cilj projekta: Unaprijeđen potencijal za samozapošljavanje u prekograničnom području poboljšanjem uslova za preduzetništvo za start-up preduzeća koje osnivaju mladi i žene
Specifični ciljevi projekta: Stimulisan ekonomski rast i zapošljavanje u Brčko Distriktu i Loznici unapređenjem znanja i vještina ranjivih skupina, te unapređenjem prekograničnog socijalnog preduzetništva i inicijativa za samozapošljavanje.
Očekivani rezultati: 1.1 Uspješno implementiran prekogranični projekat, uz uspješno praćenje i izvještavanje prema Ugovornom tijelu, a u skladu sa savremenim upravljanjem projektnim ciklusom baziranom na praćenju rezultata.

1.2 Osnovani i funkcionalni preduzetnički centri i biznis inkubatori u Brčko Distriktu i Loznici

1.3. Predstavnici vlasti i poslovna udruženja u prekograničnom području uvećali kapacitete, te svijest o mogućnostima koje pružaju preduzetnički centri i biznis inkubatori za poslovno okruženje.

1.4. Razmijenjene najbolje prakse u radu preduzetničkih centara i biznis inkubatora u prekograničnom području.

1.5. Kreirane i predstavljene studije održivosti i biznis planovi za preduzetničke centre i biznis inkubatore u Brčko Distriktu i Loznici

1.6. Biznis centri i inkubatori u Brčkom i Loznici svakodnevno pružaju usluge omladinskim i ženskim preduzetničkim inicijativama.

1.7. Omladinska i ženska start-up preduzeća uvećala prihode.  

1.8. Omladinska i ženska start-up preduzeća i preduzetnički centri i biznis inkubatori u Brčko Distriktu i Loznici postali dio regionalnih mreža kao što je Evropska preduzetnička mreža.

1.9. U okviru centara i inkubatora pokrenuta funkcionalna web podrška za mala i srednja preduzeća.

1.10. Prekogranični projekat i preduzetnički centri i biznis inkubatori u Brčko Distriktu i Loznici promovisani u cijelom regionu.

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

 

1. Upravljanje prekograničnim projektom, praćenje i izvještavanje

A1.1. Imenovanje prekograničnog tima

 A1.2. Osnivanje prekograničnog savjetodavnog tijela

A1.3. Organizacija redovnih i ad hoc sastanaka tima na mjesečnom nivou

A1.4. Sprovođenje šestomjesečne interne kontrole da bi se dobio input za godišnje izvještaje

 A1.5. Organizacija sastanaka savjetodavnog tijela na šestomjesečnom nivou

A1.6. Finansijska provjera/revizija i evaluacija projektnih aktivnosti

2. Aktivnosti izgradnje kapaciteta vladinih i preduzetničkih udruženja u oblasti osnivanja i ”inkubacije” start-up preduzeća i poslovnog okruženja

A2.1. Priprema dokumentacije i opisa poslova za eksternu ekspertizu u skladu sa pravilima PRAG-a

 A2.2. Izgradnja kapaciteta predstavnika vlasti iz oblasti osnivanja i ”inkubacije” start-up preduzeća i poslovnog okruženja

A2.3. Razmjena iskustava i najboljih praksi sa sličnim preduzetničkim centrima u BiH-Srbiji-Hrvatskoj

3. Implementacija pred-inkubacione biznis faze u Brčkom i Loznici

 A3.1. Kreiranje prekogranične Studije održivosti-provodivosti za Brčko Distrikt i Loznicu

A3.2. Kreiranje biznis planova za preduzetničke centre i inkubatore u Brčko Distriktu i Loznici

A3.4. Prezentacija studije i biznis planova u Brčkom i Loznici

 4. Implementacija inkubacione faze u Brčkom i Loznici

A4.1. Definisanje kriterija, javni poziv, odabir i potpisivanje ugovora sa start-up preduzećima