Vodič za aplikante Prvi poziv

Vodič za aplikante  sadrži sve važne i obavezne instrukcije koje treba slijediti prilikom podnošenja prijedloga za finansiranje od strane EU. Aneksi vodiča su obrasci koji se obavezno primenjuju prilikom podnošenja prijave za pozive.
Prvi poziv za podnošenje prijedloga u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020 za 2014, 2015. i 2016. godinu je restriktivan. U prvom koraku, samo sažetak projekta (dio A prijavnog obrasca) podnosi se na ocjenu. Nakon toga, vodeći aplikanti, koji su prethodno odabrani, pozivaju se da podnesu punu prijavu. Nakon ocjene kompletnih prijava slijedi provjera podobnosti za one koji su privremeno izabrani. Prihvatljivost se provjerava na osnovu pratećih dokumenata koje traži ugovorno tjelo, a potpisana “izjava vodećeg partnera” šalje se zajedno sa kompletnom aplikacijom.

Vodič za aplikante možete pronaći ovdje:

Vodič za aplikante i poziv