Mjera I.2 – Prekogranične inicijative namijenjene podsticanju razmene ljudi i ideja u cilju unapređenja profesionalne i saradnje NVO sektora.

 

Naziv projekta:  Unapređivanje socijalizacije i tretmana u  mentalnom zdravlju

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija €74,471.57 € 62,623.14
Bosna i Hercegovina € 72,590.00 € 47,864.15
UKUPNO € 147,061.57 € 110,487.29

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Caritas Valjevo

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini: Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK “Fenix”

 

Partneri: Zdravstveni centar, Valjevo JZU Dom Zdravlja sa poliklinikom ‘Dr Mustafa Šehović’ Tuzla

Grad Valjevo,Medicinska škola “Dr. Miša Pantić”,Centar za istraživanje i unapređivanje mentalnog zdravlja Vanima (Serbia), Udruženje Dobri ljudi (Serbia)

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Kolubarski okrug, Valjevo
  • Bosna i Hercegovina: Tuzlanski kanton, Tuzla

Ciljne grupe projekta: Osobe sa invaliditetom, medicinski i socijalni radnici, civilno društvo

 

Trajanje projekta: 14.02.2014 – 13.05.2015

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta:

Poboljšati kapacitete socijalne inkluzije i zdravstvene zaštite kroz sistem mentalnog zdravlja u Srbiji i BiH kroz prekograničnu razmjenu iskustava.

Specifični ciljevi:

Poboljšati učešće javnosti u procesima donošenja odluka u oblasti mentalnog zdravlja i smanjenja stigme prema osobama sa mentalnim bolestima;

Aktiviranje novih usluga u zajednici u oblasti mentalnog zdravlja;

Obučiti društava u Valjevu i Tuzli (zdravstveni i socijalni operateri, javne ustanove, civilno društvo, mediji) glavnim aspektima mentalnog zdravlja u zajednici u skladu sa standardima EU.

 

Aktivnosti i rezultati projekta

 

Prva faza UP.S.TREA.M projekta implementira na je u okviru  Prvog poziva za predaju projekata. Postignuti rezultati tokom prve faze bili su osnova za dalju saradnju i dostignuća. Cilj projekta bio je poboljšanje kapaciteta socijalne inkluzije i zdravstvene zaštite sistema mentalnog zdravlja (MZ) u Srbiji i BiH kroz prekograničnu razmjenu iskustava. Razmjena je bila usmerena na promociju novih modela učestvovanja javnosti i izgradnju kapaciteta aktera u sistemu mentalnog zdravlja.

 

Po uzoru na Feniks iz Tuzle, u Valjevu je osnovano Udruženje korisnika usluga kućne njege. Adekvatnu njegu i  pomoć domacih timova dobijalo je oko 30 korisnika usluga iz Tuzle i Valjeva. Posjete kućne njege bile su kombinacija  medicinskog (farmakološkog) i psihosocijalnog pristupa. Kombinacija ova dva modela pokazala se kao veoma dragocena i uspješna. Vršene su stalne kućne posjete korisnicima usluga i njihovim porodicama od strane profesionalnih  timova.

 

 

Sprovedena su dva modula “Radno uključivanje korisnika usluga mentalnog zdravlja” na kojima je prisustvovalo  više od 60 učesnika. Nakon  trodnevnog treninga izašlo se sa  preporukama za poboljšanje radne inkluzije osoba sa mentalnim invaliditetom i preporuke su upućene Ministarstvu rada, zapošljavanja, veterana i socijalnih pitanja. Takođe, pripremljena je studija, čiji je cilj bio poboljšavanje pristupa uključivanja osoba sa mentalnim poremećajima na tržište rada.

 

 

Poboljšani su javni procesi u oblasti mentalnog zdravlja, smanjena stigma prema osobama sa mentalnim problemima kroz sprovodjenje dve kampanje protiv stigma, formiranje  radnih grupa i animaciju mladih da uzmu učešće u aktivnostima.