Pregled projekta
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Prvi
Broj aplikacije: 102
Broj ugovora 48-00-00046/2016-28-3 potpisan 12/30/2018
Naziv projekta: Bijeli sport i zajedničko kulturno-istorijsko naslijeđe 19. vijeka kao turistička ponuda opština Rudo i Priboj
Specifični cilj Programa: 3.2: Jačanje kulturnog identiteta programske oblasti
Programski rezultati: 1: Podstiču se održive kulturne i sportske razmjene preko granice
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos:
€ 215,663.68 € 183,314.13
Korisnik sredstava: Vodeći apikant: Ko-aplikant:
Turistička organizacija Priboj Srbija: /

Bosna I Hercegovina:

Javna ustanova za turizam i sport- Rudo

Područje realizacije: Srbija: Bosna i Hercegovina:
Priboj Rudo, Polimlje
Ciljne grupe projekta: •  Priboj,

• JU za turizam i sport Rudo,

• Muzej Priboj,

• Kancelarija za mlade Priboj, Savjet mladih Rudo,

• Centar za kulturno-obrazovne aktivnosti Prosvjeta Rudo,

• profesori fizičke kulture,

• opštine Rudo i Priboj,

• mladi od 8 do 30 godina,

• turisti u graničnoj oblasti,

• nezaposleni,

•ljubitelji starih pruga,

• biciklisti,

• Teniski klub Priboj 1880,

• Teniska sekcija u Rudom

Trajanje projekta: 12/31/2018, 18 mjeseci
Opšti cilj projekta: Doprinos jačanju kulturnog identiteta opština  Rudo i Priboj zasnovan na zajedničkom istorijskom naslijeđu
Specifični ciljevi: Unaprijediti kulturnu i sportsku razmjenu namijenjenu mladima i turistima u pograničnim opštinama Rudo i Priboj, razvijajući kulturne i sportske sadržaje, zasnovane na zajedničkom istorijskom naslijeđu, kroz izgradnju teniskih terena, nabavku opreme, jačanje ljudskih resursa i uvođenje novih kulturnih i sportskih događaja
Očekivani rezultati i aktivnosti : Rezultat br. 1.1: Uspostavljen tim za koordinaciju i implementaciju projekta;

• Aktivnost br. 1: Formiranje zajedničkog tima za koordinaciju projekta TO Priboj i JU za turizam i sport Rudo

 

Rezultat br.2: Poboljšani partnerski kapaciteti za organizaciju treninga tenisa

• Aktivnost br. 2 Priprema i izvođenje aktivnosti za izgradnju infrastrukture, nabavka opreme i izgradnja ljudskih kapaciteta za osnivanje teniskih sekcija / klubova u Priboju i Rudom

o Aktivnost br. 2.1: izgradnja teniskog terena

o Aktivnost br. 2.2: Formiranje i opremanje  nove teniske sekcije u Rudom i postojećem teniskom klubu u Priboju

o Aktivnost br. 2.3: Edukacija trenera

o Aktivnost br. 2.4: Teniski turnir

 

Rezultati br. 3: Održana dva teniska kampa

• Aktivnost br. 3 .: Priprema, organizacija i održavanje teniskih kampova za obuku u Priboju i Rudom

 

Rezultat br. 4 .: Osnovana umjetnička radionica za izradu suvenira u okviru rekonstruisane pomoćne zgrade kuće Jevđević u Priboju

• Aktivnost br. 4. Rekonstrukcija Jevđevićeve kuće u Priboju i opremanje radionice za izradu suvenira

o Aktivnost br. 4.1 .: Adaptacija objekta u dvorištu kuće Jevđević

o Aktivnost br. 4.2 .: Opremanje objekta u dvorištu kuće Jevđević

 

Rezultat br. 5. Poboljšani kapaciteti partnera za izradu suvenira;

• Aktivnost br. 5: Priprema i organizacija radionica za suvenire

 

Rezultat br. 6. Uspostavljena zelena biciklistička linija na dionici nekadašnje uske pruge na trasi „Uvac – Priboj“ i „Mioče-Rudo“

• Aktivnost br.6 .: Obilježavanje i čišćenje biciklističkih staza

o Aktivnost br. 6.1 .: Čišćenje putanje

o Aktivnost br. 6.2 .: Obilježavanje puta

 

Rezultat br. 7. Uspostavljena sportska manifestacija “Stara biciklistička trka”

• Aktivnost br. 7: Događaj “Stara biciklistička trka”

 

Rezultat br. 8. Mapiranje i predstavljanje  austrougarskog naslijeđa u opštinama Priboj i Rudo;

• Aktivnost br. 8: Mapiranje austrougarske ostavštine opština Priboj i Rudo, distribucija i proizvodnja publikacije

 

Rezultat br. 9. Promovisan projekat

• Aktivnost br. 9: Promocija projekta