PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje projektnih predloga: Drugi
Aplikacija br.: 01
Ugovor br. 48-00-00080/2019-28-11  potpisan 25.05.2021.
Naziv projekta: Premošćavanje
Specifični cilj: SO 1.1: Unapređenje zapošljivosti radne snage i povećanje mogućnosti zapošljavanja
Rezultat: R 1.1.1: Novi proizvodi i usluge, kao i industrijski i komercijalni procesi, zahvaljujući transferu znanja i inovativnosti, dovode do novih održivih mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom području
Budžet projekta:

 

Ukupna vrijednost projekta (€): EU doprinos (€)
€  174,442.68 €  148,276.28

85%

Korisnici sredstava:

 

Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Užički centar za ljudska prava i demokratiju, SRB •   Privredna komora Kantona Sarajevo, BiH  

•   Ekonomska škola Užice, SRB

Područje realizacije:

 

SRB: BIH:
Zlatiborski okrug   Kanton Sarajevo  
Ciljne grupe projekta: Nezaposlene žene

Zaposleni u turizmu

Poslovni subjekti koji se bave turizmom i pružaoci usluga u turizmu                            Školska djeca

Roditelji školske djece

Profesori

Turističke organizacije

Lokalne vlasti

Datum početka i trajanje projekta: 01.06.2021, 18 mjeseci
Opšti cilj projekta: Jačanje društveno-ekonomskog razvoja kroz povećanje održivosti zapošljivosti i mobilnosti u prekograničnom regionu Srbija-Bosna i Hercegovina
Specifični ciljevi projekta: Stvaranje održivih prilika za zapošljavanje u području Zlatiborskog okruga i Kantona Sarajevo kroz unapređenje usluga u turizmu usklađenih sa zahtjevima tržišta i kroz stimulisanje zapošljivosti teško zapošljivih žena.
Aktivnosti i rezultati projekta Rezultati

R1. Nezaposlene žene, loše obučeni radnici i menadžeri u turizmu stekli nove vještine i izgradili svoje kapacitete u prekograničnom području

R2. Uspostavljene nove i inovativne usluge kroz prekograničnu saradnju

R3. Tražena zanimanja u oblasti turizma promovisana u školama i među roditeljima

R4. Projekt implementiran i uspostavljene usluge promovisane u skladu sa dobrom praksom vidljivosti projekata finansiranih od strane Evropske unije

Aktivnosti

A1.1 Mapiranje trenutnih potreba za upravljanjem u turizmu

A1.2 Opremanje centara za edukaciju

A1.3 Prenos znanja Srb→B&H: program za mentore

A1.4 Prenos znanja Srb→B&H: program za nezaposlene žene

A1.5 Prenos znanja Srb→B&H: program za radnike kojima nedostaju vještine

A2 Planiranje razvoja mreže i usluga

A3 Promocija u školama

A4.1 Uspostavljanje projektnog tima i kreiranje plana implementacije

A4.2 Promotivna strategija i nabavka promotivnih uslugas

A4.3 Prezentacija projektnih događaja i usluga