PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje projektnih predloga: Drugi
Aplikacija br.: 38
Ugovor br. 48-00-00080/2019-28-2 потписан 29.12.2020
Naziv projekta: Uspostavljanje sistema održivog upravljanja kabastim otpadom na teritoriji gradova Užica i Tuzla- BWL
Specifični cilj: SO 2.1: Unapređenje održivog planiranja u oblasti životne sredine i podsticanje biodiverziteta
Rezultat: R 2.1.1: Efikasnost javnih službi i praksi u upravljanju čvrstim otpadom i otpadnim vodama poboljšana je kroz zajedničke inicijative sa obje strane granice
Budžet projekta:

 

Ukupna vrijednost projekta (€): EU doprinos (€)
€  576,664.52 €  478,631.55

83%

Korisnici sredstava:

 

Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Javno komunalno preduzeće Regionalna deponija Duboko, Užice BiH

   Javno komunalno preduzeće Komunalac, Tuzla;

•   Centar za ekologiju i energiju, Tuzla.

Područje realizacije:

 

SRB: BIH:
Republika Srbija, Zapadna Srbija, Zlatiborski kraj, Grad Užice Bosna i Hercegovina, sjeveroistočna BiH, Tuzlanski kanton, Grad Tuzla
Ciljne grupe projekta: CG1: 140 terenskih koordinatora iz lokalnih zajednica dva grada CG2: 12 zaposlenih u dva JKP;

CG3: 10 zaposlenih u dvije gradske samouprave.

Datum početka i trajanje projekta: 01. mart 2021, 18 mjeseci
Opšti cilj projekta: Doprinos unapređenju održivog planiranja zaštite životne sredine na prekograničnom području Republike Srbije – Bosne i Hercegovine.
Specifični ciljevi projekta: Poboljšana efikasnost javnih usluga u oblasti upravljanja otpadom, uspostavljanjem sistema održivog upravljanja kabastim otpadom, na teritorijama gradova Užica i Tuzle
Aktivnosti i rezultati projekta R1: Uspostavljeni tehnički preduslovi za odvojeno sakupljanje i dalji tretman kabastog otpada na teritorijama Užica i Tuzle.

 R2: Povećani kadrovski kapaciteti 2 lokalne zajednice za tretman kabastog otpada.

 R3: Na teritorijama dva grada nema divljih deponija kabastog otpada.

R4: Dvije lokalne zajednice informisane  o novoosnovanom konceptu tretmana kabastog otpada i aktivno u njemu učestvuju.

A1.1: Izrada plana rasporeda i postavljanje kontejnera za odvojeno prikupljanje kabastog otpada.

 A1.2: Uspostavljanje 2 reciklažna dvorišta na površinama 2 deponije.

 A1.3: Izrada plana i programa koji se odnose na preuzimanje kabastog otpada od strane dva JKP.

A1.4: Kupovina  opreme za rukovanje kabastim otpadom i dvije posebne mašine za sječenje kabastog otpada.

A2.1: Izrada programa i realizacija obuka za zaposlene u javnim komunalnim preduzećima

A2.2: Realizacija obuka za zaposlene u relevantnim gradskim upravama

A2.3: Realizacija studijskog putovanja u EU sa primjerom dobre prakse u okolnom okruženju.

A3.1: Mapiranje i raščišćavanje 8 divljih deponija kabastog otpada u 2 grada

A3.2: Uspostavljanje mreže koordinatora i edukovanje kordinatora  iz lokalnih zajednica.

A3.3: Sprovođenje redovnog nadzora raščišćenih lokacija.

 A4.1: Realizacija 40 info-sastanaka u lokalnim zajednicama dva grada

A4.2: Konceptualizacija i realizacija 2 medijske kampanje

A4.3: Realizacija 3 projektne konferencije u dva grada.