U skladu sa Zakonom o ratifikaciji Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima saradnje u vezi sa finansijskom pomoći Evropske komisije Bosni i Hercegovini  u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), ugovori koje finansira Evropska unija za usluge, robu ili radove koje obavljaju ugovarači registrovani u Republici Srbiji ili Bosni i Hercegovini oslobađaju se PDV-a za pružene usluge, isporučenu robu i /ili radove izvršene prema ugovorima.

Proceduru oslobađanja od PDV-a za korisnike iz Bosne i Hercegovine možete preuzeti ovde: Instrukcije i obrazac za oslobađanje od PDV-a

Proceduru oslobađanja od PDV-a za korisnike iz Republike Srbije možete preuzeti ovde: Instrukcije i obrazac za oslobađanje od PDV-a