Okvirni sporazumi potpisani su  između Evropske komisije i zemalja korisnica IPA II sredstava sa ciljem da se utvrde i dogovore pravila (standardi, politike i prakse) za saradnju , koja se odnose na finansijsku pomoć EU zemlji korisnici. U skladu sa tim, zemalje  korisnice IPA II sredstava obavezne su  da donesu zakone o potvrđivanju okvirnog sporazuma.

Zakone o potvrđivanju okvirnih sporazuma možete naći ovdje:

ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE KOMISIJE  (IPA II)

OKVIRNI SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE KOMISIJE (IPA II)